Breddeidræt har positiv effekt på mange samfundsområder

I dagene den 19.-20. marts 2012 har 375 beslutningstagere og fagpersoner fra en række EU-lande været samlet til SportVision2012-konferencen i København. Konklusionen er klar: Breddeidrætten har potentiale til at spille en markant rolle som dynamo på en række samfundsområder, der rækker ud over idrætten i snæver forstand.

I dagene den 19.-20. marts 2012 har 375 beslutningstagere og fagpersoner fra en række EU-lande været samlet til SportVision2012-konferencen i København. Konklusionen er klar: Breddeidrætten har potentiale til at spille en markant rolle som dynamo på en række samfundsområder, der rækker ud over idrætten i snæver forstand.

SportVision2012-konferencen blev afholdt af det danske EU-formandskab i samarbejde med dansk idræts aktører og havde til formål at sætte breddeidrættens potentialer og udfordringer på dagsordenen i et europæisk perspektiv.

Konferencens centrale budskaber og anbefalinger resulterede i følgende konklusioner, der blev offentliggjort umiddelbart inden konferencens afslutning:

Frivillighed

I relation til emnet frivillighed blev det understreget, at frivilligt arbejde udgør en hjørnesten inden for breddeidrætten, og at der er behov for følgende:

   

 • At anerkende og støtte frivilligt arbejde, bl.a. ved at fjerne barrierer og regler, som besværliggør den frivillige indsats.
 • At fremhæve den økonomiske betydning og fremme den sociale kapital, som frivilligt arbejde bidrager til, for dermed at øge de samfundsmæssige og økonomiske effekter af frivillighed.
 • At fremme og støtte frivillighed i relevante nationale og internationale politikker og strategier for livslang læring og sikre validering af kompetencer, som opnås gennem uformel og ikke-formel læring i den frivillige indsats. 
 •  

Fitnessdoping

I relation til emnet fitnessdoping blev det understreget, at for effektivt at bekæmpe motionsdoping, der udgør en trussel mod brugernes sundhed og mod sikre træningsmiljøer, er der behov for at:

 

   

 • styrke den internationale koordination i bekæmpelsen af motionsdoping, særligt igennem udvikling af partnerskaber og metoder til udveksling af viden og best practice mellem antidopingorganisationer, idrætsorganisationer, fitnessindustrien, nationale myndigheder og relevante internationale aktører
 • sikre en tilstrækkelig lovgivning i bekæmpelsen af ulovlige dopingmidler, som afspejler problemets alvor og muliggør effektiv efterforskning
 • tage højde for dopingmisbrugs sundhedsskadelige effekter i det offentlige sygehusvæsen og behandlingssystem.
 •  

Finansiering og sundhed

I relation til emnet finansiering og sundhed blev det understreget, at for at realisere breddeidrættens store samfundsmæssige potentiale er der behov for at:

 

   

 • styrke EU’s og medlemsstaternes rolle inden for deres respektive kompetencer med hensyn til fremme af breddeidræt, herunder ved at sætte emnet på den politiske dagsorden på internationalt, nationalt og lokalt niveau
 • udnytte mulighederne for at få flere europæere til at dyrke idræt og fysisk aktivitet for derved at forbedre og styrke befolkningens sundhed og den sociale inklusion
 • anerkende, at breddeidrætten – baseret på den kompetenceudvikling, som det frivillige foreningsliv har potentialet til at tilbyde borgere i hele Europa – kan bidrage til at realisere vigtige samfundsmæssige målsætninger, herunder en bæredygtig samfundsøkonomi.
 •  

Partnerne bag SportVision2012 håber, at konferencens resultater og budskaber kan inspirere alle relevante aktører på breddeidrætsområdet til nytænkning og konkrete initiativer, der kan gøre en forskel på breddeidrætsområdet i Europa.

Yderligere information:

Formand Niels Nygaard
Danmarks Idræts-Forbund, tlf.: + 45 2073 7112

Formand Peder Bisgaard
Dansk Firmaidrætsforbund, tlf.: +45 2445 3015

Formand Søren Møller
DGI, tlf.: +45 2328 0234

Formand Jens Evald
Anti Doping Danmark, tlf.: + 45 2440 4192

Generalsekretær Jacob Schouenborg
ISCA, tlf. + 45 2858 8444

Pressechef Astrid Haug
Kulturministeriet, tlf.: + 45 2547 2107

Læs mere om konferencen på sportvision2012.eu

SportVision2012-konferencen blev arrangeret i et samarbejde mellem Kulturministeriet, Anti Doping Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og International Sport and Culture Association (ISCA) med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Sport Event Denmark.