Bredt forlig om eliteidrætsloven

Regeringen har indgået forlig med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i spørgsmålet om den nye eliteidrætslov.

Loven bliver stort set vedtaget i samme form, som den blev fremsat af kulturminister Brian Mikkelsen i Folketinget i januar måned. Der er dog sket enkelte præciseringer.

Den væsentligste drejer sig om sammensætningen af bestyrelsen i Team Danmark. Dette spørgsmål har vakt en del debat i pressen. Forligspartierne er blevet enige om, at bestyrelsen skal bestå af otte medlemmer. Fire medlemmer udpeges af DIF og fire udpeges af kulturministeren – herunder formanden. Det ligger i aftalen, at både en træner og en aktiv skal have sæde i bestyrelsen.

Det er et fælles ansvar for DIF og ministeren at sørge for, at en træner og en aktiv bliver udpeget til bestyrelsen.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Vi er nu nået frem til en fælles forståelse med de fleste af Folketingets partier om den nye eliteidrætslov, og den indebærer, at vi får skabt et nyt Team Danmark med nye opgaver, nye muligheder, nye ressourcer, ny styring og nye partnerskaber. Jeg forventer, at det lovforslag, jeg har fremlagt, vedtages med et stort flertal. Og jeg vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at rose især Socialdemokraterne og de radikale for deres meget konstruktive medspil i forhandlingsprocessen.

Der har været en del diskussion om bestyrelsessammensætningen. Lad mig i den forbindelse slå fast, at aktive og trænere for første gang sikres direkte repræsentation. Vi sammensætter en bestyrelse efter kompetencer og faglighed - ikke efter interesser. Og jeg forventer en konstruktiv dialog med DIF om den kommende bestyrelse.
 
Det er vigtigt, at det nye Team Danmark kommer i gang hurtigst muligt. Det vil ikke fungere hvis den "gamle" bestyrelse skal sidde længe efter, at loven er vedtaget. Derfor skal vi give en ny bestyrelse mulighed for at komme i gang med at formulere de nye strategier hurtigst muligt."

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832, mob.: 2342 3690
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598, mob.: 2469 6435