Bredt samarbejde giver ny viden og indsigt i kulturforbrugernes adfærd på nettet

Kulturministeriet, RettighedsAlliancen, Teleindustrien og DI ITEK har det seneste år samarbejdet om at sikre fremtidens digitale kulturforbrug gennem kampagnen ’Share With Care’. I dag, ved et afslutningsevent kl. 15 i DI, gør samarbejdsparterne status på en kampagne, som med enkle værktøjer og nye metoder har ført til ny indsigt og forståelse af den digitale kulturforbruger.

Share With Cares formål er dels at synliggøre lovlige musik-, film-, spil-, og litteraturtjenester, så digitale kulturforbrugere fremover kender til og benytter sig af dem, dels at samle interessenterne om en ny måde at påvirke brugerne til en lovlig adfærd.

Kulturminister Marianne Jelved udtaler:

“Share With Care har sat en positiv bevægelse i gang. Vi har prøvet nye metoder af og fået ny indsigt i, hvordan vi fremover motiverer flere til at vælge de lovlige tjenester på nettet, når de ser film eller tv-serier, hører musik eller læser bøger digitalt. Dermed er grundlaget lagt for, hvordan vi fremadrettet sikrer en bæredygtig digital kultur. Og med udgangspunkt i den rette balance mellem ophavsretsmæssig respekt for kunstnerne og understøttelse af udviklingen af nye digitale kulturplatforme.”

Hovedkonklusioner

Share With Care har undersøgt især unge kulturforbrugeres adfærd på nettet og testet på viden om digital kultur og digitale tjenester for musik, film, spil og litteratur. Kampagnens metodiske udgangspunkt har været ’nudging’ eller adfærdsdesign, hvor man påvirker og guider forbrugerne mod lovlige digitale tjenester. I ’Håndbog om Digital Brugeradfærd’ er erfaringer og viden fra kampagnen samlet i form af praktiske råd og anbefalinger til branchen og andre interesserede. Hovedkonklusionerne er:

- Man kan med få værktøjer og positiv kommunikation lykkes med at påvirke kulturforbrugernes adfærd henimod lovlige tjenester.

- Debatten om piratkopiering af kulturindhold har flyttet sig fra at være ukonstruktiv, til, med udgangspunkt i et bredt samarbejdet, at handle om adgang og tilgængelighed til lovlige digitale kulturtjenester.

- Arbejdet for en bæredygtig digital kulturproduktion har gavn af, at man inddrager målgruppen (her især de unge brugere) i hele processen.

- Kampagnen har skabt et fundament af samarbejde mellem interessenterne, som man kan bygge videre på i bestræbelserne efter en bæredygtig digital kultur.

Om Share With Care

Det er første gang, at alle led – myndigheder, branche, interessenter og kulturforbrugere, har arbejdet sammen om den digitale kulturs muligheder og udfordringer. Ligeledes er Share With Cares tilgang nyskabende; i stedet for trusler om bøder og straf har kampagnen et positivt sigte og har gjort brug af adfærdsdesign og nudging-metoder, som kan oversættes til ’et lille puf’ til at gøre det rigtige.

Læs mere på:

Sharewithcare.dk, www.facebook.com/ShrWthCr, Instagram: #sharewithcare og Twitter: @SharedWithCare

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16