Brian Mikkelsen afskaffer automatisk statstilskud til nazi-radio

Kulturminister Brian Mikkelsen udsender i dag i høring en bekendtgørelse, der skal afskaffe automatiske statstilskud til lokalradioer og lokaltv-stationer.

Dette vil blandt andet ramme den ny-nazistiske Radio Oasen fra Greve.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Det har hele tiden virket urimeligt på mig, at en ny-nazistisk radio kunne få automatisk statstilskud. Derfor fremsætter jeg nu et forslag, der skal sætte en stopper for automatikken i ordningen. I stedet skal hver enkelt ansøgning om tilskud for fremtiden underkastes en individuel vurdering."

Ifølge kulturministerens forslag skal tilskud til lokale radio- og tv-stationer fremover udelukkende ydes på baggrund af en konkret vurdering i det lokale radio- og fjernsynsnævn. Og denne indstilling skal senere behandles i Radio- og tv-nævnet.

I sit forslag lægger Brian Mikkelsen op til, at det lokale radio- og fjernsynsnævn kan lægge vægt på flere forskellige forhold, når det behandler ansøgningerne. Det kan blandt andet kigge på, om ansøgeren har bred kontakt til lokalsamfundet, og om ansøgeren bidrager til at opfylde eventuelle lokale mediepolitiske målsætninger.
Det kan i den forbindelse tages med i betragtning, om ansøgeren samarbejder med andre lokale foreninger og institutioner, ligesom det kan lægge vægt på ansøgerens lyttertal samt antallet af aktive i forbindelse med udøvelsen af programvirksomheden og stationens bidrag til den demokratiske debat i lokalsamfundet.

Brian Mikkelsen forventer, at de nye regler kan træde i kraft fra den 1. januar 2004.
"Det er vigtigt, at reglerne kommer til at træde i kraft hurtigst muligt, således at de automatiske tilskud bortfalder efter nytår," udtaler kulturministeren.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598