Brian Mikkelsen fremlægger kulturpolitisk arbejdsprogram

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag fremlagt et kulturpolitisk arbejdsprogram. Det rummer ministerens visioner for den kulturpolitiske indsats på en række områder inden for kunstens og kulturens verden og angiver konkrete politiske initiativer.

Arbejdsprogrammet favner en bred vifte af politiske områder, ligesom det også beskæftiger sig med aktuelle kulturpolitiske spørgsmål, såsom hvordan vi sikrer bedre kvalitet i kunsten, og hvordan vi styrker Danmarks position i den internationale oplevelsesøkonomi.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Selv om vi generelt set har et stærkt og levende kulturliv i Danmark, så er det vigtigt, at vi hele tiden fokuserer på, hvordan vi gør vilkårene for kunsten og kulturen herhjemme endnu bedre. Både af hensyn til kunstnerne og til glæde for de mange kulturinteresserede danskere. Derfor offentliggør jeg i dag dette arbejdsprogram, der beskriver mine visioner for kulturlivet på en række udvalgte indsatsområder.

Arbejdsprogrammet skal ikke betragtes som en udtømmende liste over Kulturministeriets opgaver men snarere som en oversigt over pejlemærkerne for mit virke som kulturminister. For selv om jeg har nået mange mål i mine efterhånden knap syv år som minister, så er jeg slet ikke færdig. Og jeg vil gennem arbejdsprogrammet gerne dele ud af mine planer for de kommende år og forhåbentlig inspirere til en god og stærk kulturpolitisk debat i offentligheden.” 

Blandt de politiske målsætninger i arbejdsprogrammet kan nævnes:

   

 • Fuld liberalisering af bogmarkedet
 • Nedsættelse af teaterudvalg, der skal foreslå forbedringer af teatrenes vilkår. Formand bliver Lars Seeberg
 • Flere landsdækkende – og næsten landsdækkende – radiokanaler
 • Bedre bevaring af nationale anlæg og monumenter
 • Dansk design skal gøres til kultur- og erhvervspolitisk satsningsområde
 • Styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien
 • Digitalisering af kulturarven
 • Styrkelse af forskningen på Kulturministeriets institutioner
 • Indførelse af Kulturarvsdage
 • Ny strategi for tidssvarende bygningsbevaring

Læs publikationen

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98
Lars Seeberg, formand for teaterudvalget, tlf.: 21 44 02 08