Brian Mikkelsen giver 1,1 mio. kr. til kulturprojekter i Frederiksborg Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at yde i alt 1,1 mio. kr. fra Provinspuljen som tilskud til 2 kulturprojekter i Frederiksborg Amt.

Det drejer sig om:

     

  • ”Nordsjællandske sommerglæder” – festival i 2005 for borgere og sommergæster i Frederiksborg Amt v/Frederiksborg Amts Museumsråd m.fl. Projektet modtager et tilskud på 750.000 kr.
  • ”Bournonville i Fredensborg 2005” – udstillingsprojekt som led i markeringen 200-året for August Bournonvilles fødsel v/Fredensborg Bevaringsforening m.fl. Projektet modtager et tilskud på 350.000 kr.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Frederiksborg Amt har præsenteret to kulturprojekter, som næste sommer i særlig grad vil synliggøre området, dets særpræg og historie. Projekterne vil bidrage til spændende og alsidige kulturoplevelser for regionens borgere og besøgende.

Det har gjort indtryk på mig, at et meget bredt spektrum af borgere, institutioner, foreninger mv. er gået sammen om at omsætte gode idéer og visioner til konkrete initiativer, og jeg er overbevist om, at dette store engagement vil sætte et ekstra positivt præg på det færdige resultat. Jeg er derfor meget tilfreds med, at jeg med et tilskud på i alt 1,1 mio. kr. kan bidrage til gennemførelsen af to kulturelle satsninger, der utvivlsomt næste sommer vil sætte yderligere fokus på regionen.”

Provinspuljen blev etableret i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet yderligere uden for hovedstaden yderligere. For de tre første år har der været afsat i alt 60 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598