Brian Mikkelsen giver 1,2 millioner kr. til kulturprojekter på Bornholm

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at yde i alt 1,2 mio. kr. fra Provinspuljen som tilskud til to bornholmske projekter.

Det drejer sig om:

     

  • "De bornholmske stubmøller" – tilskud til flytning/restaurering og formidling af Tejn Stubmølle. Projektet indgår i et samlet projekt vedr. de bornholmske stubmøller: Svaneke Stubmølle, Egeby Stubmølle og Tejn Stubmølle. Bag projektet står Bornholms Museum, Foreningen Bornholm og Byforeningen Svanekes Venner. Projektet modtager et tilskud på 1 mio. kr.
  • "Musikdramatik" – et tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm, Bornholms Musik- og Billedskole, Bornholms Dramaskole og Bornholms Kunstmuseum om 25 musikdramatikforestillinger rettet mod forskellige målgrupper. Projektet modtager et tilskud på 200.000 kr.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Bornholm har præsenteret to spændende projekter af stor betydning for øens beboere og besøgende; både med hensyn til bevaring og formidling af kulturarven og sikring af spændende kulturtilbud for børn og voksne. Det er glædeligt, at aktive og engagerede institutioner og foreninger er gået sammen om at omsætte gode visioner til konkrete projekter, og jeg vil ønske held og lykke med projekternes gennemførelse. Jeg er glad for, at jeg med Provinspuljen har kunnet støtte de to projekter, som jeg er overbevist om vil være med til at styrke kulturen på Bornholm og synliggøre regionen yderligere."

Provinspuljen blev etableret i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. For de tre første år har der været afsat i alt 60 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832.
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598.