Brian Mikkelsen giver 2,5 mio. kr. til det frivillige kulturelle område

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at oprette en pulje på 2,5 mio. kr. til at styrke det frivillige kulturelle område og amatørkulturen.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Amatørkulturen drives af medlemmernes engagement i musik, teater, lokalhistorie og andre områder. Netop fordi lysten driver værket, medvirker den frivillige kunst og kultur til, at mange mennesker får store kulturelle oplevelser. Amatørerne yder deres vigtige bidrag til Danmarks kulturelle fællesskaber, og det er vigtigt, at også kommende generationer får tilbud om amatøraktiviteter. Vi må sikre, at der også fremover er liv i den frivillige kunst og kultur.”
 
Det er ministerens hensigt, at pengene i puljen skal fordeles i samarbejde med Amatørernes Kunst og Kultur Ramråd, Kulturelle Samråd i Danmark og Huse i Danmark. Midlerne skal blandt andet bruges til at hjælpe det frivillige område med at udnytte de nye muligheder, som kommunalreformen skaber.
 
”De nye storkommuner giver helt nye og spændende rammer for amatørkulturen at udfolde sig i,” udtaler Brian Mikkelsen. ”Jeg er overbevist om, at de nye og større kommuner vil bidrage til, at kulturlivet – også på det frivillige område – får nye muligheder i alle egne af landet.”
 
Udover puljen på 2,5 mio. kr. bidrager Kulturministeriet også økonomisk til det frivillige område gennem blandt andet Lokale- og Anlægsfonden, ligesom ministeriet også yder tilskud til nogle af amatørkulturens landsorganisationer.

Hent publikationen

Yderligere oplysninger:

Akademisk medarbejder Lars Høbye, tlf: 3392 3886
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598