BRIAN MIKKELSEN GODKENDER PROJEKTPLAN FOR AMATØRKULTUR M.V.

Kulturminister Brian Mikkelsen har godkendt en projektplan til udvikling af amatørkultur, amatørkunst og frivilligt kulturelt arbejde.

Planen rummer 15 projekter med udviklingspotentiale for amatørkulturen i Danmark. Den finansieres med 5 millioner kroner fra Kulturministeriets del af tipsmidlerne.
 
Planen skal styrke og udvikle det frivillige kulturelle område, blandt andet med henblik på at udnytte de nye kulturelle muligheder kommunalreformen skaber.
 
Projekternes hovedformål er at skabe og formidle overvejende lokale udviklings- og modelprojekter, der kan bidrage til udvikling af aktiviteter, organisationer, foreninger og grupper indenfor det frivillige kulturelle område, amatørkulturen og amatørkunsten.
 
Blandt udviklingsplanens projekter kan nævnes:

     

  • En børnekulturfestival arrangeret af 12 københavnske kulturhuse

  • En række koncerter med rytmisk amatørmusik på udvalgte spillesteder

  • Tværkulturelle folkemusikarrangementer for nye og gamle danskere

  • Et nordisk musik- og teaterprojekt

  • Et internationalt børnekulturudvekslingsprojekt

  • Opsøgende arbejde på skoler og andre steder for at udbrede kendskabet til viser og folkemusik

  • Udvikling af ungdomsindsatsen på folkemusikområdet

Projektplanen er sammensat af en styregruppe, der består af: Bent Blindbæk, formand for Huse i Danmark, Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark, Villy Dall, formand for Amatørernes Kunst og Kultur Samråd og det ministerudpegede medlem institutleder, lektor, dr. pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Ove Korsgaard.
 
Brian Mikkelsen udtaler:
”Styregruppen har bundet en buket af spændende projekter, som også jeg tror vil styrke amatørkulturen, amatørkunsten og det frivillige arbejde i Danmark, og det er med glæde, at jeg har godkendt projektplanen, der gør det muligt at føre disse glimrende initiativer ud i livet.”
 
Yderligere oplysninger:
Akademisk medarbejder i Kulturministeriet, Lars Høbye: 33 92 35 99
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33  92 35 98