Brian Mikkelsen indgår ny kulturaftale med Kulturregion Fyn

Kulturminister Brian Mikkelsen underskriver i dag en kulturaftale med Kulturregion Fyn. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2010.

Kulturregion Fyn er et kulturpolitisk samarbejde mellem de i alt 10 kommuner på Fyn, Langeland og Ærø.
 
Gennem aftalen sikres en sammenhængende offentlig kulturpolitik for hele kulturregionen, som går på tværs af kommunegrænserne og som styrker dialogen mellem det kommunale og det statslige niveau.
 
Aftalen fokuserer på de særlige kompetencer, der er i kulturregionen og den beskriver de lokale målsætninger og opgaver, som kulturregionen vil fokusere på de næste 4 år. Først og fremmest går kulturregionen i det næste års tid i gang med at fastlægge handlingsplaner for en række kulturområder. Fyn ønsker bl.a. at kunne tilbyde alle borgere på Fyn adgang til musikoplevelser af høj kvalitet og ønsker at styrke og kvalificere arbejdet med børne- og ungdomskultur.
 
Som led i kulturaftalen overfører Kulturministeriet en række statslige opgaver og forpligtelser til kulturregionen for at understøtte det lokale kulturpolitiske engagement og samarbejde, give større dispositionsfrihed og forbedre ressourceudnyttelsen. I kraft af kulturaftalen overføres der i den kommende 4-års periode årligt 18 mio. kr. til at varetage de opgaver, som kulturregionen overtager fra staten.

Læs kulturaftalen her (pdf)

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
Det glæder mig, at alle kommuner på Fyn, Langeland og Ærø ønsker at fortsætte det samarbejde, som vi indtil nu har haft i en kulturaftale med Odense Kommune og Fyns Amt. Det er flot og perspektivrigt, at de nye kommuner vælger det tværgående samarbejde og at koordinere indsatsen på kulturområdet til gavn for kulturen. Kulturlivet er med til at give en område identitet, selvbevidsthed og udvikling, og med den indgåede aftale har Kulturregion Fyn gjort en stor indsats for at sætte området på det kulturelle landkort. Jeg ser frem til at følge de mange initiativer, der ligger i aftalen.
 

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Per Voetmann, tlf. 3392 9830
Pressechef i Kulturministeriet, Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598