Brian Mikkelsen lancerer Pulje til kultur i hele landet

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at oprette en Pulje til kultur i hele landet. Puljen skal styrke kulturlivet uden for hovedstadsregionen, og ministeren afsætter 24 mio. kr. om året til formålet.

Støttekronerne skal fortrinsvis uddeles til kulturprojekter med længere udviklingsperspektiv. En stor del af midlerne uddeles i tilknytning til de kulturaftaler, der for tiden indgås mellem Kulturministeriet og lokalområder. Resten vil blive tildelt efter ansøgning direkte til Kulturministeriet. De førstkommende frister for søgning er 15. januar 2007 og 15. juni 2007.
 
Ministeren yder kun støtte til projekter med et budget på over 100.000 kr. og med minimum 50 % lokal medfinansiering. For at et projekt kan opnå støtte, skal det normalt som minimum have fået støtte af tre institutioner/instanser fra tre forskellige kommuner, f.eks. en kommune, en kulturinstitution i en anden kommune og en virksomhed i en tredje.
 
De nye puljemidler kommer dels fra tipsmidler – 21 mio. kr. – dels fra en finanslovspulje til nye kulturelle samarbejdsformer mellem kommunerne på 3 mio. kr. Kulturpuljen afløser den tidligere Provinspulje, hvis forsøgsperiode er udløbet.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Provinspuljen gjorde stor fyldest ved at fremme en lang række nyskabende og eksemplariske kulturprojekter rundt i hele landet. Denne bestræbelse på at styrke udviklingen i kulturlivet videreføres og forstærkes nu. Det er et hovedformål for mig som kulturminister at sikre, at kulturens penge også kommer kulturen uden for hovedstaden til gode”.

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Niels Boel, tlf: 33 92 35 20
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98