Brian Mikkelsen: Mange nye udfordringer

Kulturminister Brian Mikkelsen glæder sig over at kunne fortsætte som kulturminister i den borgerlige regering.

”Vi har mange opgaver foran os, og jeg er glad for at få mulighed for at fortsætte det arbejde, som jeg påbegyndte i sidste valgperiode; et arbejde der hviler på principperne for borgerlig kulturpolitik,” udtaler han.

”Som helt overordnede pejlemærker kan jeg nævne, at vi skal styrke kendskabet til kulturarven, forbedre kunstnernes muligheder for at være selvforsørgende, skabe bedre vilkår for idrætsfolk og frivillige og styrke samarbejdet mellem kulturen og erhvervslivet.”

Regeringen har i den kommende valgperiode blandt andet tænkt sig at gennemføre forbedringer på følgende områder:

     

  • Bedre adgang til kulturarven. Regeringen vil indføre fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger og gratis adgang til alle museer for børn og unge
  • Udvidelse af skattefrihed for legater og hædersgaver til skabende kunstnere.
  • Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægt fra bibliotekspenge
  • Liberalisering af bogmarkedet. Regeringen har nedsat et udvalg, der skal følge udviklingen på bogmarkedet og fjerne regler, der virker konkurrencebegrænsende. I forlængelse af udvalgets afrapportering vil regeringen fremlægge forslag om liberalisering af bogmarkedet
  • Bedre vilkår for frivillige idrætsledere
  • Udformning af handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark
  • Privatisering af TV2
  • Flere valgmuligheder på lokalradio- og tv-området

Udover at forblive som kulturminister fortsætter Brian Mikkelsen også som medlem af regeringens centrale koordinationsudvalg, ligesom han indtræder i regeringens Økonomiudvalg.

Læs regeringsgrundlaget om kunst og kultur

Yderligere spørgsmål:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tilf: 3392 3598