BRIAN MIKKELSEN NEDSÆTTER BOGUDVALG

Kulturminister Brian Mikkelsen nedsætter i dag et bogudvalg, som skal holde øje med, hvordan mere frie priser påvirker bogmarkedet.

Det sker i forlængelse af en aftale om mere fri prisdannelse på bogmarkedet, som samtlige partier i Folketinget indgik sidste år. Aftalen betyder blandt andet, at forlagene nu kun kan fastsætte priserne på hver tiende nyudgivelse.
 
Udvalget skal analysere udviklingen på bogmarkedet. Samtidig skal udvalget give anbefalinger til, hvordan statistikken om bøger og bogmarkedet kan forbedres.
 
Udvalgets arbejde afsluttes med en rapport til kulturministeren senest 1. oktober 2008.
 
Udvalgets sammensætning er: 

   

 • Jens Thorhauge (formand), direktør i Biblioteksstyrelsen

 • Karsten Blauert, direktør i Politikens Forlagshus (Forlæggerforeningen)

 • Olaf Windsløw, direktør (Den danske Boghandlerforening)

 • Lis Vibeke Kristensen, forfatter (Danske Skønlitterære Forfattere)

 • Janne Hejgaard, forfatter (Dansk Forfatterforening)

 • Finn Hauberg Mortensen, professor på Københavns Universitet (Kunstrådet)

 • Marianne Kruchow, centerchef (Kunststyrelsen)

 • Lisbeth Worsøe-Schmidt, lektor på Danmarks Biblioteksskole (fagkyndig)

 • Jens Andersen, redaktør på Berlingske Tidende (fagkyndig)

 • Birgitta Modigh, afdelingschef, Statens Kulturråd (svensk repræsentant)

Læs Bogudvalgets kommissorium (pdf)

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Vi har fået en mere fri prisdannelse på bogmarkedet. Hensigten er, at bogpriserne skal falde, så flere lyst til at købe og læse bøger. Det er dog afgørende for mig, at de friere bogpriser ikke indføres på bekostning af kvalitetslitteraturen. Derfor skal Udvalget om bogens kulturpolitiske situation følge udviklingen på bogmarkedet nøje. På baggrund af udvalgets analyser og overvejelser, vil aftaleparterne i folketingsåret 2008/09 drøfte, om der er behov for nye initiativer på bogmarkedet”.
 
Yderligere oplysninger:
Direktør Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen, tlf. 33 73 33 67/ 21 42 67 97
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98