Brian Mikkelsen og Rikke Hvilshøj vil oprette fribyer for forfulgte forfattere

Kulturministeren og Integrationsministeren tager i fællesskab initiativet til at etablere en fribyordning for forfulgte forfattere.

Dette betyder, at danske byer får mulighed for at tilslutte sig ICORN - det internationale netværk af byer, som giver husly og arbejdsro til forfattere og skribenter, der er forfulgte på grund af en indskrænket eller helt fraværende offfentlig ytringsfrihed i deres hjemlande.
 
De pågældende forfattere sikres en midlertidig opholdstilladelse her i landet. Og samtidig vil ministrene tage initiativ til, at der etableres en støtteordning for det samlede projekt. Ministerene inviterer alle byer og kommuner, fonde og private virksomheder, som ønsker at bakke op om initiativet til at melde sig og byde ind med organisatorisk og økonomisk støtte. Kulturministeriet vil for at sætte ydereligere gang i processen også bidrage økonomisk til ordningen.
 
Fribymodellen kendes allerede fra en række andre lande, og i øjeblikket har ordningen 17 medlemsbyer, der alle er organiseret i det internationale netværk ICORN (International cities of refuge network) og tæller så forskellige byer som Barcelona, Frankfurt, Stavanger, Edingburg og Mexico City.
 
Integrationsminister Rikke Hvilshøj og kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”De frihedsrettigheder, som udgør grundlaget for vores demokrati, forpligter os til at kæmpe for, at de samme rettigheder skal gælde for alle uanset nationalitet. Det strider mod selve kernen af vores frihedsrettigheder, hvis vi nøjes med at hytte vores eget skind og udelukkende kæmper for ytringsfriheden i vores eget land. Vi lever i en tid, hvor vigtige debatter ikke lader sig begrænse af landegrænser; derfor er det vigtigt, at vi kæmper for, at ytringsfriheden også bliver en global rettighed.”
 
Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver i Integrationsministeriet Søren Møller Andersen, tlf: 33 95 58 48
Pressechef i Kulturministeriet Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98