Brian Mikkelsen overrækker Tilgængelighedspris 2003 til CUBEN Fritidscenter, Christiansfeld

Tilgængelighedsprisen er en pris, som Kulturministeriet har oprettet for at påskønne og synliggøre konkrete indsatser til gavn for alle medborgere.

Det kan være løsninger i institutionens fysiske miljø, i information og kommunikation, i aktivitetstilbud el. lign.

Prisen uddeles på grundlag af en indbudt konkurrence blandt landets kulturinstitutioner og blev uddelt første gang i 2001. 37 institutioner har tilmeldt sig til dette års konkurrence, hvilket er en flot markering af det Europæiske Handicapår. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at de indsendte løsninger tager hensyn til flest mulige, også mennesker med funktionsnedsættelse.

Ni institutioner var nomineret til prisen og modtog et diplom på anerkendelsen:

Biffen, Odder
Biografcenter Fotorama, Viborg
Cuben Fritidscenter, Christiansfeld
Foreningen Samsø Hippologiske Center
Kattegatcentret, Grenå
Kunstcentret Silkeborg Bad
Rødding Centret
Tivoli
Aalborg Historiske Museum

Vinderen af Tilgængelighedspris 2003 blev CUBEN Fritidscenter, Christiansfeld.

Vinderen modtog en plakette udarbejdet af Helle Frøsig og 50.000 kr.

Yderligere oplysninger:

 
Kontorchef Søren Riiskjær, tlf. 33 92 98 32, e-mail: src@kum.dk


En dommerkomité har vurderet de indkomne forslag og foretaget en indstilling til kulturministeren. Dommerkomiteen: Poul Østergaard, arkitekt, ekstern lektor ved Arkitektskolen i Aarhus (formand for komiteen), Lena Nielsen, Tilgængeligheds- og hjælpemiddeludvalget, De Samvirkende Invalideorganisationer, Merete Ipsen, museumsinspektør, Bente Dahl Rathje, chefbibliotekar, Danmarks Blindebibliotek, Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden, Karl Vilhelm Nielsen, formand, Dansk Handicap Idræts-Forbund, Karin Bendixen, kommunikationschef, Dansk Center for Tilgængelighed (sekretær for dommerkomiteen)