Brian Mikkelsen skaber nye idrætsmuligheder efter skoletid

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag uddelt 8 mio. kr. fra udviklingspuljen ”Børn og unge i bevægelse”.

Udviklingspuljen skaber nye idrætsmuligheder lige efter skoletid ved at udvikle samspillet mellem skoler, SFO’er og foreningsliv, samt skaber nye tilgange til idrætten så også inaktive børn bliver tiltrukket af tilbudene.
 
”Det er min målsætning, at alle børn skal have gode og sjove idræts- og bevægelsestilbud i tiden lige efter skoletid. Vi skal kort sagt gøre det nemmere for børn og unge at vælge idrætten – i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. Ved at skabe nye idrætsmuligheder lige efter skoletid – og ved at inddrage de institutioner, hvor børnene er i forvejen – kan vi bedre tiltrække de børn, som i dag vælger idrætten fra”, siger kulturminister Brian Mikkelsen.
 
Kulturministeren har valgt at støtte 12 modelprojekter fordelt over hele landet, som via nye partnerskaber skaber flere og bedre idrætsmuligheder for børn og unge. De 12 projekter, som kulturministeren støtter, er:

   

 • Skærbæk Kommune i samarbejde med idrætsforeninger og fritidsinstitutioner til projekt ”Børn Bevægelse Fritid” (støttes med 400.000 kr.)
  Læs mere om projektet
 • Haderslev Svømmeklub i samarbejde med skoler, fritidsordning og idrætsforeninger til projekt ”Sportmix i Haderslev Kommune” (støttes med 450.000 kr.)
  Læs mere om projektet
 • Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen, i partnerskab med skoler/SFO, idrætsforeninger og CVU til projekt ”Børn og unge i bevægelse” (støttes med 250.000 kr.)
  Læs mere om projektet
 • ”Idrættens Motorvej, Vesterbro” et partnerskab mellem Børneuniversitetet på Vesterbro, Studenter Settlementets Boldklub og Idrætsfabrikken (støttes med 1,075 mio. kr.)
  Læs mere om projektet
 • DGI og DGI Århusegnen i samarbejde med idrætsforeninger, fritidsinstitutioner og skoler til projekt ”Fritid i bevægelse” (støttes med 1,4 mio. kr.)
  Læs mere om projektet
 • Birgittelyst Rideklub og Viborg Sport til projekt ”Hestefritter” (støttes med 1,05 mio. kr.)
  Læs mere om projektet
 • Struer Sejlklub, Morsø Sejlklub, Dansk Sejlunion og DIF til projekt Vand-Fritidsordning ”Havnen” i Struer og Morsø Sejlklubber (støttes med 400.000 kr.)
  Læs mere om projektet
 • SIKO, Odense i samarbejde med skoler og SFO’er til projekt ”Idrætsbutikken” (støttes med 1,0 mio. kr.)
  Læs mere om projektet
 • Herning Kommune i samarbejde med idrætsklubber, skoler og daginstitutioner til projekt ”Hvad så, Mester? – Holtebjergs Børn og Unge på vej mod organiseret idræt” (støttes med 275.000 kr.)
  Læs mere om projektet
 • Boldklubben Fremad Valby i samarbejde med skoler, fritidshjem og Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium til projekt ”Bevægelsesskole – en skole, hvor bolden ruller” (støttes med 1,0 mio. kr.)
  Læs mere om projektet
 • Dansk Handicap Idræts-Forbund til sportsskoler for børn og unge med handicap (støttes med 650.000 kr.)
  Læs mere om projektet
 • Fredericia Motor Klub til ”Projekt speedway” (støttes med 50.000 kr.).
  Læs mere om projektet

Ministerens udviklingspulje ”Børn og unge i bevægelse” har de sidste 2 år uddelt i alt 24 mio. kr. og derved gjort det muligt at sætte fyrtårnsprojekter i gang i 45 kommuner fordelt over hele landet. Projekterne skal tilsammen skabe et solidt erfaringsgrundlag, som kommuner og regioner i fremtiden kan tage afsæt i.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68.