Brian Mikkelsen støtter "Børn Bevægelse Fritid" i Skærbæk

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag bevilget 400.000 kr. til projektet ”Børn Bevægelse Fritid”.

Projektet er skabt af Skærbæk Kommune i fællesskab med skoler, daginstitutioner og foreningslivet, hvilket forankrer projektet grundigt lokalt og giver et stort ejerskab hos medarbejdere og foreninger. Målet med projektet er bl.a. at udvikle børns kropsbevidsthed og motorik og derigennem forebygge stress.
 
”Det er min målsætning, at alle børn skal have gode og sjove idræts- og bevægelsestilbud i tiden lige efter skoletid. Vi skal kort sagt gøre det nemmere for børn og unge at vælge idrætten – i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. På den måde skal vi tiltrække de børn, som i dag vælger idrætten fra. Jeg synes, at projektet i Skærbæk er spændende på mange måder, ikke mindst fordi man vil arbejde målrettet med at skabe livsvarige sunde vaner hos børnene. Partnerskabet mellem skoler, institutioner og idrætsforeninger i Skærbæk skal sikre en sammenhæng i børnenes hverdag, og sikre at idræt, bevægelse og sund kost bliver en naturlig del af alle børnenes hverdag”, siger Brian Mikkelsen.
 
Ministeren har i dag uddelt i alt 8 mio. kr., og ud over projektet i Skærbæk, har 11 andre idrætsprojekter fået støtte. Ministerens udviklingspulje ”Børn og unge i bevægelse” har i alt uddelt 24 mio. kr., og derved gjort det muligt at sætte modelprojekter i gang i 45 kommuner fordelt over hele landet.
 
De nye idrætstilbud, som er skabt, ligger i forlængelse af skoletiden, og udnytter det potentiale, der ligger i partnerskaberne mellem bl.a. skoler, SFO/fritidsinstitutioner og idrætsforeninger. Projekterne skal tilsammen skabe et solidt erfaringsgrundlag, som kommuner og regioner i fremtiden kan tage afsæt i.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68
Forvaltningschef Viggo Christensen, Skærbæk Kommune, tlf. 73 95 95 95