Brian Mikkelsen støtter "Børn og unge i bevægelse" i Aalborg Kommune

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag bevilget 250.000 kr. til en udvidelse af ”Børn og Unge i Bevægelse”-projektet i Aalborg, som Kulturministeriet støttede i 2004.

Projektet, der er et samarbejdsprojekt mellem skoleforvaltning, kultur- og fritidsforvaltning og CVU Nordjylland, bliver nu udvidet med børn i aldersgruppen 10-14 år. Lokale skoler og foreninger skal sammen skabe nye idrætstilbud lige efter skoletid, og indsatsen i Ålborg inkluderer nu børn fra 0. til 7. klasse.

”Det er min målsætning, at alle børn skal have gode og sjove idræts- og bevægelsestilbud i tiden lige efter skoletid. Vi skal kort sagt gøre det nemmere for børn og unge at vælge idrætten – i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. Jeg synes, at projektet i Aalborg er spændende på mange måder, ikke mindst fordi man nu får mulighed for at udnytte de samarbejdserfaringer mellem idrætsforeninger og skoler, som allerede er skabt, til gavn for de 10-14-årige børn. Projektet vil skabe en hel række nye idrætsmuligheder for børnene i 3. klasse og opefter. Disse sjove og varierede idræts- og bevægelsestilbud skal være med til at tiltrække de børn, som i dag vælger idrætten fra”, siger kulturminister Brian Mikkelsen.
 
Ministeren har i dag uddelt i alt 8 mio. kr., og ud over projektet i Aalborg har 11 andre idrætsprojekter fået støtte. Ministerens udviklingspulje ”Børn og unge i bevægelse” har i alt uddelt 24 mio. kr., og derved gjort det muligt at sætte modelprojekter i gang i 45 kommuner fordelt over hele landet.
 
De nye idrætstilbud, som er skabt, ligger i forlængelse af skoletiden og udnytter det potentiale, der ligger i partnerskaberne mellem bl.a. skoler, SFO'er/fritidsinstitutioner og idrætsforeninger. Projekterne skal tilsammen skabe et solidt erfaringsgrundlag, som kommuner og regioner i fremtiden kan tage afsæt i.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68
Afdelingsleder Erik Kristensen, Aalborg Kommune, tlf. 99 31 31 31.