Brian Mikkelsen støtter "Fritid i bevægelse" i Århus

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag bevilget 1,4 mio. kr. til projektet ”Fritid i bevægelse” i Århus. DGI, DGI Århusegnen og Århus kommune har udviklet projektet, som er rettet mod 10-13 årige i 12 lokalområder i Århus Kommune.

 

DGI, DGI Århusegnen og Århus kommune har udviklet projektet, som er rettet mod 10-13 årige i 12 lokalområder i Århus Kommune.
 
De 12 lokalområder skal udvikle egne modeller og indhold gennem projektforløbet og skal inddrage forældre, frivillige og repræsentanter fra de involverede fritidsinstitutioner.
 
”Det er min målsætning, at alle børn skal have gode og sjove idræts- og bevægelsestilbud i tiden lige efter skoletid. Vi skal kort sagt gøre det nemmere for børn og unge at vælge idrætten – i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. Ved at skabe sjove og varierede idræts- og bevægelsestilbud i samspil med fritidsinstitutionerne, skal vi tiltrække de børn, som i dag vælger idrætten fra. Jeg synes, at projektet i Århus er spændende på mange måder, ikke mindst fordi man vil arbejde målrettet med at udvikle samarbejdet og læringsmiljøet blandt de deltagende instruktører og pædagoger. Vi ved, at samarbejdet mellem idrætsforeningerne og institutionerne kan være frugtbart, hvis det gribes rigtigt an. Projektet i Århus skal udvikle og afprøve samarbejdsmodeller mellem instruktører og pædagoger, som andre med fordel vil kunne arbejde videre med”, siger kulturminister Brian Mikkelsen.
 
Ministeren har i dag uddelt i alt 8 mio. kr., og ud over projektet i Århus har 11 andre idrætsprojekter fået støtte. Ministerens udviklingspulje ”Børn og unge i bevægelse” har i alt uddelt 24 mio. kr., og derved gjort det muligt at sætte modelprojekter i gang i 45 kommuner fordelt over hele landet.
 
De nye idrætstilbud, som er skabt, ligger i forlængelse af skoletiden, og udnytter det potentiale, der ligger i partnerskaberne mellem bl.a. skoler, SFO/fritidsinstitutioner og idrætsforeninger. Projekterne skal tilsammen skabe et solidt erfaringsgrundlag, som kommuner og regioner i fremtiden kan tage afsæt i.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68