Brian Mikkelsen støtter projekt ”Hestefritter” i Viborg Kommune

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag bevilget 1,05 mio. kr. til projekt ”Hestefritter” i Viborg Kommune.

Initiativtagerne til projektet er Viborg Sport, som er paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Viborg Kommune, og Birgittelyst Rideklub.
 
Projektet er rettet mod de børn og unge, der af forskellige grunde har fravalgt fritidstilbudene efter skoletid. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med kommunen, og børnene vil dagligt blive hentet Hestefritterens Hestebus.
 
”Det er min målsætning, at alle børn skal have gode og sjove idræts- og bevægelsestilbud i tiden lige efter skoletid. Vi skal kort sagt gøre det nemmere for børn og unge at vælge idrætten – i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. Jeg synes, at projektet i Viborg er spændende på mange måder, ikke mindst fordi man udnytter den store interesse der er for heste – og skaber nye samarbejdsrelationer mellem idrætsforeningen og kommunen. Jeg er sikker på, at ”Hestefritteren” vil tiltrække børn, som ellers ikke ville være en del af den organiserede idræt. Det er afgørende, at børnene oplever idræts- og bevægelsestilbuddene som sjove og varierede. På den måde skal vi tiltrække de børn, som i dag vælger idrætten fra”, siger kulturminister Brian Mikkelsen.
 
Ministeren har i dag uddelt i alt 8 mio. kr., og ud over projekt ”Hestefritter”, har 11 andre idrætsprojekter fået støtte. Ministerens udviklingspulje ”Børn og unge i bevægelse” har i alt uddelt 24 mio. kr., og derved gjort det muligt at sætte modelprojekter i gang i 45 kommuner fordelt over hele landet.
 
De nye idrætstilbud, som er skabt, ligger i forlængelse af skoletiden, og udnytter det potentiale, der ligger i partnerskaberne mellem bl.a. skoler, SFO/fritidsinstitutioner og idrætsforeninger. Projekterne skal tilsammen skabe et solidt erfaringsgrundlag, som kommuner og regioner i fremtiden kan tage afsæt i.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68
Sportschef Morten Erfurth, tlf. 40 88 93 96 og 86 62 55 33
Jette Bill Jensen, Birgittelyst Rideklub, tlf. 86 60 31 39