Brian Mikkelsen støtter samarbejdet mellem kultur og erhverv i Vejle Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele i alt 1 mio. kr. af Provinspuljen som tilskud til to projekter i Vejle Amt, som begge styrker samspillet mellem erhvervsliv og kultur til gavn for regionens borgere.

     

  • Det ene projekt er en forprojektering af det såkaldte "Portamento, et projekt for forskønnelse af Fredericia Havnefront". Der er tale om en arkitektonisk løsning "med et kunstnerisk greb" på et fremtidigt samspil mellem Fredericia Havn, Fredericia fæstningsværk og Fredericia by.
  • Det andet projekt er Cartoon Forum i Kolding i september 2005. Det handler om at udnytte, at et stort internationalt træf for animationsbranchen finder sted i Kolding og med afsæt i denne begivenhed at stable en række arrangementer henvendt til det brede ikke-professionelle publikum på benene.

Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse:

"Vejle Amt har fremlagt to projekter, som jeg mener vil bidrage til både at styrke og synliggøre regionen yderligere. I begge tilfælde handler det om et samspil mellem kultur, erhvervsliv og lokale myndigheder til gavn for borgerne. Jeg er glad for, at ministeriets støtte er med til at sikre, at også det brede publikum kan nyde godt af, at et af de vigtigste arrangementer for tegnefilm på verdensplan i 2005 er henlagt til Kolding. Det er også godt at være med til at forberede en så stor satsning, som omdannelsen og videreudviklingen af Fredericia havnefront er".

Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. For de første tre år er der afsat i alt 60 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832.
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598