Brian Mikkelsen støtter "Sportsmix i Haderslev Kommune"

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag bevilget 450.000 kr. til projekt ”Sportsmix i Haderslev Kommune”. Projektet er et samarbejde mellem skoler, skolefritidsordninger og væresteder fra landområderne i Haderslev Kommune og foreningslivet omkring Hjortebrohallen.

Projektet er et samarbejde mellem skoler, skolefritidsordninger og væresteder fra landområderne i Haderslev Kommune og foreningslivet omkring Hjortebrohallen.
 
Projektet vil kunne komme til at danne model for, hvordan foreningslivet i landets kommende storkommuner kan etablere et konstruktivt samarbejde med skoler og fritidsordninger om at skabe nye idrætsmuligheder for børn og unge.
 
”Det er min målsætning, at alle børn skal have gode og sjove idræts- og bevægelsestilbud i tiden lige efter skoletid. Vi skal kort sagt gøre det nemmere for børn og unge at vælge idrætten – i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. Jeg synes, at Sportmix i Haderslev er spændende på mange måder, ikke mindst fordi man vil arbejde målrettet med at skabe nye idrætstilbud til børnene i landkommunerne. Ved at skabe sådanne sjove og varierede idræts- og bevægelsestilbud i samspil med fritidsinstitutionerne, skal vi tiltrække de børn, som i dag vælger idrætten fra”, siger Brian Mikkelsen.
 
Ministeren har i dag uddelt i alt 8 mio. kr., og ud over ”Sportsmix i Haderslev”, har 11 andre idrætsprojekter fået støtte. Ministerens udviklingspulje ”Børn og unge i bevægelse” har i alt uddelt 24 mio.kr, og derved gjort det muligt at sætte modelprojekter i gang i 45 kommuner fordelt over hele landet.
 
De nye idrætstilbud, som er skabt, ligger i forlængelse af skoletiden, og udnytter det potentiale, der ligger i partnerskaberne mellem bl.a. skoler, SFO/fritidsinstitutioner og idrætsforeninger. Projekterne skal tilsammen skabe et solidt erfaringsgrundlag, som kommuner og regioner i fremtiden kan tage afsæt i.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68
Svømmeleder Børge Koch, Haderslev, tlf. 51 26 68 40