Brian Mikkelsen støtter vandfritidsordningen ”Havnen” i Struer og på Mors

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag bevilget 400.000 kr. til de nye vandfritidsordninger ”Havnen” i Struer Sejlklub og i Morsø Sejlklub. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Sejlunion og de to sejlklubber.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Sejlunion og de to sejlklubber.
 
Projektet tager udgangspunkt i aktiviteter i og omkring vandet og er opdelt i sommer- og vinteraktiviteter. Sommeraktiviteterne kan eksempelvis være roning, sejlads, kajak samt vedligeholdelse af materiel. I vinterhalvåret inddrages kystmiljøet og den nære natur i den almindelige klubaktivitet.                          
 
”Det er min målsætning, at alle børn skal have gode og sjove idræts- og bevægelsestilbud i tiden lige efter skoletid. Vi skal kort sagt gøre det nemmere for børn og unge at vælge idrætten – i deres nærmiljø og på tidspunkter af dagen, hvor det passer dem. Jeg synes, at Vandfritidsordningerne er spændende på mange måder, ikke mindst fordi man udnytter de mange idræts- og friluftsmuligheder, som det danske kystlandskab tilbyder. En Vandfritidsordning skaber helt nye idrætsmuligheder for børn. Ved at skabe sådanne sjove og varierede bevægelsestilbud i samspil med fritidsinstitutionerne, skal vi tiltrække de børn, som i dag vælger idrætten fra”, siger kulturminister Brian Mikkelsen.
 
Ministeren har i dag uddelt i alt 8 mio. kr., og ud over ”Vandfritteren”, har 11 andre idrætsprojekter fået støtte. Ministerens udviklingspulje ”Børn og unge i bevægelse” har i alt uddelt 24 mio. kr, og derved gjort det muligt at sætte modelprojekter i gang i 45 kommuner fordelt over hele landet.
 
De nye idrætstilbud, som er skabt, ligger i forlængelse af skoletiden, og udnytter det potentiale, der ligger i partnerskaberne mellem bl.a. skoler, SFO/fritidsinstitutioner og idrætsforeninger. Projekterne skal tilsammen skabe et solidt erfaringsgrundlag, som kommuner og regioner i fremtiden kan tage afsæt i.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, tlf. 33 92 35 68
Konsulent Søren Gøtzsche, DIF, tlf. 43 26 20 72