Brian Mikkelsen underskriver kulturaftale med Århus Kommune

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag underskrevet en ny regional kulturaftale med Århus Kommune. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007.

Aftalen beskriver de regionale målsætninger og opgaver på områderne musik, teater og museer. Den indebærer udlægning af tilskud til musikskoler, små storbyteatre, børneteaterrefusion, Århus Sommeropera og en række af de såkaldte §15- og §16-muséer, herunder Naturhistorisk Museum, der ikke har været omfattet af tidligere aftaler.

Aftalens indhold bygger på den 4-årige kulturhandlingsplan, som Århus Byråd har vedtaget her i foråret. Visionen er, at Århus skal kunne markere sig som kulturby på europæisk plan med et udøvende kunst- og kulturliv på et højt niveau og med kulturtilbud til et bredt publikum af såvel byens borgere som gæster udefra.

Et hovedsatsningsområde for handlingsplanen er etableringen og udviklingen af produktionsmiljøer inden for alle kunstarter. Konkret skal der blandt andet udvikles et produktionscenter for rytmisk musik, og der skal arbejdes på at udvikle "GRAN – teater for dans" til et kraftcenter for dans uden for hovedstadsområdet.

I kraft af kulturaftalen overføres der i den kommende fireårs periode godt 162 mio. kr. til kommunen til varetagelse af de overtagne opgaver.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Det glæder mig, at vi på baggrund af en frugtbar dialog har kunnet opnå enighed om en ny kulturaftale, som åbner nye perspektiver for kulturlivet i Århus Kommune og samtidig styrker samarbejdet mellem kommunen og Kulturministeriet. Kulturlivet er med til at give et område identitet og selvbevidsthed, og den indgåede aftale er med til at styrke Århus’ position som et kulturelt kraftcenter i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832.
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598.