Brian Mikkelsen underskriver kulturaftale med kommuner i Nordjylland

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag underskrevet regional kulturaftale med en række kommuner i Nordjylland. Aftalen løber fra 2005 til 2008 og træder i stedet for den nuværende, der udløber ved nytår.

Aftalen beskriver de regionale målsætninger og opgaver på områderne musik, teater, museer og billedkunst og igangsætter derudover en række konkrete initiativer blandt andet vedrørende kultur for børn og unge. Derudover fokuserer denne aftale i højere grad end tidligere på:

     

  • udvikling af talenter
  • udvikling af tilbud til børn og unge
  • mere samarbejde mellem kultur og erhvervsliv i området
  • udvikling af oplevelsesøkonomien.

Ved indgåelse af en regional kulturaftale udlægges en række statslige opgaver og forpligtelser til kommunerne med henblik på at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement og samarbejde, give større dispositionsfrihed og forbedre ressourceudnyttelsen. I kraft af kulturaftalen overføres der i den kommende fireårs periode ca. 45  mio. kr. om året til Kulturregionen, til varetagelse af de overtagne opgaver. 

Brian Mikkelsen udtaler:

"Det glæder mig, at vi har kunnet opnå enighed om en ny kulturaftale med en række kommuner i Nordjylland. Kulturaftalerne er kendetegnet ved, at de fremmer samarbejdet på det lokale plan mellem kommuner. Med denne aftale har regionen sat fokus på bl.a. udvikling af talenter, og på samarbejdet mellem kultur og erhverv i regionen – et fokus, jeg kun kan glæde mig over, og som vil gavne på mange fronter i området."

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598