Brian Mikkelsen underskriver regional kulturaftale med Århus Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har underskrevet en regional kulturaftale med Århus Amt. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007.

Det er første gang, Kulturministeriet og Århus Amt indgår en regional kulturaftale. Dermed bliver Århus Amt en del af en eksklusiv klub på syv kulturregioner, som Kulturministeriet har en løbende dialog med om de langsigtede kulturpolitiske sigtelinier i regionen.

Aftalen beskriver de regionale målsætninger og opgaver på områderne musik, teater, museer og billedkunst og igangsætter derudover en række konkrete initiativer blandt andet vedrørende kultur for børn og unge.

Ved indgåelse af en regional kulturaftale udlægges en række statslige opgaver og forpligtelser til kulturregionen med henblik på at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement og samarbejde, give større dispositionsfrihed og forbedre ressourceudnyttelsen. I kraft af kulturaftalen overføres der i den kommende fireårs periode 12,3 mio. kr. til Kultureregionen til varetagelse af de overtagne opgaver. Derudover har Kulturministeriet bevilget 1,4 mio. kr. over fire år til udviklingsprojekter i regionen – hovedsagligt til regionens prioriterede arbejde med børn og unge.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Det glæder mig, at vi har kunnet opnå enighed om en kulturaftale med Århus Amt. Kulturaftalerne er kendetegnet ved, at de fremmer samarbejdet på det lokale plan mellem kommuner og mellem kommuner og amter. Gennem dette samarbejde kan kræfterne forenes, og der kan skabes noget, der er større og bedre end den enkelte kommune selv kan skabe. Kulturlivet er med til at give et område identitet og selvbevidsthed, og med den indgåede aftale har Århus Amt gjort en stor indsats for at sætte regionen på kulturlandkortet."

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598