Brian Mikkelsen viderefører læse-lyst kampagnen

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at bevilge endnu fire millioner kroner til Læselyst-kampagnen, der dermed kan videreføres i 2006-2007.

Det oplyser han på den årlige Læselyst-konference, der finder sted på Det Kongelige Bibliotek i dag.

Ministeren udtaler:

"Læselyst-kampagnen står mit hjerte nær. Det er vigtigt, at vi giver glæden ved god litteratur videre til vores børn. Hvis man som barn oplever litteraturens magiske univers, vil man bevare en kærlighed til bøger hele livet. Og netop Læselyst-kampagnen har været med til at sørge for, at stimuleret læselysten hos børn over hele landet. Derfor er jeg glad for at være med til at sikre, at kampagnen også i 2006/07 vil inspirere skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner landet over til at videreudvikle læselyst-indsatsen, både lokalt og nationalt.”
 
Kulturministeriet tog initiativ til Læselystkampagnen i 2004, og den blev en øjeblikkelig succes. I 2005 gik Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forbruger- og Familieanliggender med i kampagnen. Omdrejningspunktet er at styrke børns læselyst, læseevne og læseglæde gennem en lang række forskellige læse- og fortælleaktiviteter landet over.
 
Formålet med den årlige Læselystkonference er at sætte dagsordenen for det kommende års arbejde og formidle inspiration og ny viden til bibliotekarer, pædagoger, lærere og andre fagfolk, der formidler litteratur og fortællinger til børn og unge.
 
Læselystkampagnens styregruppe har det overordnede ansvar for kampagnen og har repræsentation fra Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Forfatterskolens bestyrelse og Biblioteksstyrelsen. Biblioteksstyrelsen har det faglige ansvar for gennemførelse af kampagnen.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598