Brian Mikkelsen vil have national kulturkanon

Kulturminister Brian Mikkelsen vil have udformet en national kulturkanon, der dækker alle kunstarter.

Derfor vil han bede en række repræsentanter for de forskellige kunstområder om at udarbejde en liste over værker, som  de anser for uomgængelige og umistelige i den danske kulturarv. Han håber, at udformningen af en national kulturkanon vil styrke befolkningens kendskab til den nationale kulturarv og øge forståelsen for de kunstneriske og kulturelle værdier, som vores samfund bygger på; ligesom den kan danne afsæt for en spændende diskussion om kunstnerisk kvalitet.
 
”Et studie af de væsentligste danske kunstværker vil ikke kun være en kunstnerisk opdagelsesrejse,” udtaler Brian Mikkelsen. ”Det vil også være en rejse op gennem Danmarkshistorien. Det vil være et studie af vores udvikling som værdi- og kulturfællesskab. Som borgere i Danmark er vi jo ikke kun fritsvævende atomer uden for tid og sted. Vi hører til i en særlig tradition, tid og kultur. Og en national kulturkanon kan være med til at gøre os klogere på os selv og på den nation, som vi er en del af.”
 
Kulturministeren vil nedsætte syv kulturkanonudvalg. Et for hvert område: Billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndværk, musik, scenekunst, film og litteratur. Udvalgene skal hver pege på omkring tolv danske værker/tekster, der vurderes til at være de største ikoner gennem tiderne. Udvalgsarbejdet indledes i starten af 2005, og afsluttes i løbet af foråret. Når udvalgene har deres oplæg klar, skal de diskuteres på en konference, hvorefter udvalgene sammensætter den endelige værkliste. Det er ministerens tanke, at kulturkanonen samles i én bog med medfølgende cd og dvd.
 
For at sikre projektet så stor livskraft som muligt, vil Brian Mikkelsen inddrage en række af de nationale kulturinstitutioner i det, herunder eksempelvis Det kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Filminstituttet. Disse institutioner skal være med til at præsentere værkerne fra kulturkanonen for befolkningen.
 
Med hensyn til økonomien vil Kulturministeriet dække en del af udgifterne, og kulturministeren håber, at private fonde vil bidrage med resten af de nødvendige midler.
 
”Jeg håber, at de store fonde vil betragte dette initiativ som et nationalt projekt med betydning og værdi for os alle,” udtaler han.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598
Kontorchef Jane Johansen Pade, tlf: 3392 3566