Brian Mikkelsen vil oprette Idrætspolitisk Analyseinstitut

Kulturminister Brian Mikkelsen vil oprette et nyt Idrætspolitisk Analyseinstitut, der skal styrke grundlaget for den idrætspolitiske udvikling.

Det nye institut skal bidrage til en alsidig og nuanceret idrætspolitisk debat om idrættens udvikling og formuleringen af idrætspolitiske initiativer. I den forbindelse skal instituttet blandt andet:

     

  • Skabe indsigt i sammenhængen mellem idræt, kultur og samfund
  • Skabe overblik over aktuel forskning
  • Vurdere rækkevidden af politiske initiativer
  • Kommunikere indsigt og viden til offentligheden på en tilgængelig og relevant måde
  • Med udgangspunkt i aktuelle forskningsresultater stille spørgsmål til den idrætspolitiske udvikling og tilskynde idrætspolitisk debat

Brian Mikkelsen udtaler om sine forventinger til det nye institut:

"Jeg ser frem til at få et fuldstændig uafhængigt institut, der kan fremlægge aktuel og vedkommende forskning, og som samtidig kan komme med konstruktive indspark i den offentlige debat om idrætspolitiske emner."

Instituttets arbejde vil være baseret på en høj grad af forskningsmæssig kompetence og en lige så høj grad af uafhængighed. Instituttet skal hverken være bundet til politiske hensyn eller interesseorganisationer. Desuden er det et krav til instituttet, at det har gennemslagskraft. Det skal være i stand til at fremlægge sine resultater på en måde, der sætter sit præg på den idrætspolitiske dagsorden.

Opbygningen af instituttet indledes med, at kulturministeren først i det nye år nedsætter en bestyrelse. Frem til 1. april 2004 ansætter bestyrelsen en direktør og indgår aftale med Lokale & Anlægsfonden om leje af lokaler og fælles drift. Inden 1. januar 2005 udarbejder bestyrelsen en handlingsplan i samarbejde med direktøren, og det øvrige personale ansættes.

Læs her om Instituttets mission, vision, opgaver m.v.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf: 3392 9832
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598