Byggeri af nyt rigsarkiv opgives

Nye teknologiske muligheder for arkiver samt et for dyrt byggeprojekt har fået regeringen til at opgive det planlagte byggeri af et nyt rigsarkiv i Ørestad.

Planen om et nyt rigsarkiv blev besluttet under den tidligere regering som et stort anlagt projekt og en meget kompliceret konstruktion, der skulle være hjemsted for Rigsarkivet samt Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Byggeriet er siden blevet markant fordyret. I første omgang i 1999, hvor byggerammen blev forhøjet med 150 mio. kroner, selv om projektet blev beskåret. Og efter den nyligt afholdte licitation står det klart, at byggeriet - trods yderligere besparelser - vil blive ca. 90 mio. kroner dyrere end forudsat i det seneste budget. Med skatter og interne statslige renter samt køb af den dyre grund i Ørestad til 225 mio. kroner vil totalprisen i dag være 1,7 mia. kroner.

På denne baggrund vurderer regeringen, at projektet er for dyrt. Samtidig er der siden beslutningen om byggeriet i 1995 sket en væsentlig udvikling i måden at bygge arkiver på, så projektet er blevet overhalet af den teknologiske udvikling. I dag gør elektronisk registrering det muligt at erstatte dyre og pladskrævende reolsystemer, mens udbredelsen af internettet giver mulighed for at indscanne og distribuere dokumenter, så et rigsarkiv ikke behøver at ligge på så dyr en grund, og ikke nødvendigvis skal placeres i hovedstadsregionen.

Regeringen beklager de afbrudte aftaler overfor de forskellige samarbejdspartnere på projektet og betaler naturligvis de retmæssige erstatninger. Statens samlede tab ved at opgive selve byggeprojektet anslås til ca. 180 mio. kroner. Derudover skal der disponeres over byggegrunden i Ørestad, hvilket der endnu ikke er taget stilling til.

Efter aftale mellem finansminister Thor Pedersen og kulturminister Brian Mikkelsen vil Kulturministeriet nu undersøge muligheden for en løsning på arkivernes behov. Her vil der blive lagt vægt på at finde en løsning, der lever op til krav om optimal brugervenlighed, effektiv drift og fornuftig økonomi.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Carsten Mai-Jørgensen, Finansministeriet - 3392 4008
Pressechef Jakob Høyer, Kulturministeriet - 3392 3598