Christian Scherfig fortsætter som formand for Radio- og tv-nævnet

Kulturminister Carina Christensen har i dag besluttet, at Christian Scherfig beskikkes som formand for Radio- og tv-nævnet i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012.

43-årige Christian Scherfig har været formand for nævnet siden september 2004. Han er uddannet advokat og administrerende direktør i Dansk Design Center. Christian Scherfig har bred erfaring indenfor kultur- og medieverdenen, bl.a. som tidligere bestyrelsesformand for Hovedstadens Teater og tidligere næstformand i TV 2’s bestyrelse. Desuden var han en årrække partner i advokatfirmaet DLA Nordic A/S, hvor han stod i spidsen for virksomhedens corporateafdeling med praksis inden for medie- og underholdningsindustrien.
 
Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består ud over formanden af syv menige medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af kulturministeren og træffer blandt andet afgørelser i sager om radio- og tv-reklamer og om fordeling af tilladelser til at udøve radio- og tv-virksomhed. En af nævnets centrale opgaver er desuden at bevillige tilskud til lokalradio- og lokaltv-stationer og føre tilsyn med, at de overholder lovens bestemmelser. Nævnet har også til opgave at rådgive kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.
 
Kulturministeren vil i løbet af kort tid træffe beslutning om, hvem de menige medlemmer af det kommende nævn bliver. 

Kulturminister Carina Christensen udtaler:

”Jeg har i udpegningen af Christian Scherfig lagt vægt på hans juridiske kompetencer og brede erfaring inden for kultur- og medieområdet. Desuden har han i indeværende periode ydet en værdifuld og engageret indsats i Radio- og tv-nævnets arbejde. Derfor er det meget glædeligt, at han har sagt ja til at blive genbeskikket, hvilket også er med til at sikre kontinuitet i nævnet.” 

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder i Kulturministeriet Karen Dyssel, tlf.: 33 92 29 92
Afdelingschef i Kulturministeriet Jesper Hermansen, tlf.: 33 92 35 18