Dagbladsnævnet går ind i ny 4-årig periode

Dagbladsnævnet er gået ind i en ny 4-årig periode med professor, dr.jur. Jens Kristiansen genudpeget som formand.

Dagbladsnævnet blev oprettet i 2006 og har virket i 4 år. Nævnet har til opgave at støtte dagblade og dagbladslignende publikationer på 3 forskellige måder:

   

 1. Etableringsstøtte til projekter, som skaber nye dagblade

 2. Omstillingsstøtte til projekter, der skal gennemføre en omstilling af eksisterende dagblade, som er kommer i økonomiske vanskeligheder

 3. Saneringsstøtte til dagblade, der er umiddelbart lukningstruede.

Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg er meget glad for, at Jens Kristiansen er villig til at fortsætte som formand for Dagbladsnævnet. Han har den vigtige erfaring fra nævnets første 4 år og kan derfor tilføre både kontinuitet og fornyelse til arbejdet fremover.”
 
Professor, dr.jur. Jens Kristiansen er professor i arbejdsret på Københavns Universitet.
 
De øvrige 4 medlemmer af Dagbladsnævnet er:

   

 • Økonomidirektør David Hellemann, DR

 • Fhv. direktør for den svenske dagbladsforening, Barbro Fischerström,

 • Lektor Kirsten Mogensen, RUC

 • Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, Dansk Journalistforbund.  

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Kontorchef Susanne Mahler, Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf.: 33 73 33 20