Danfoss bliver nationalt industriminde

Danfoss på Nordals er i dag blevet udpeget som dansk nationalt industriminde. Kulturminister Brian Mikkelsen overbragte personligt nyheden om virksomhedens nye status til ledelse og medarbejdere, da han i dag besøgte Danfoss Universe.

Her genåbnede han den første Danfoss fabrik sammen med enken efter Danfoss’ stifter Mads Clausen, Bitten Clausen. Fabrikken bliver en del af Danfoss Universe og rummer bl.a. det første værkførerkontor, interiørs fra den første fabrik og historien om virksomhedens udvikling. Danfoss er det 4. nationale industriminde, som Kulturarvsstyrelsen har udvalgt i forbindelse med Industrikulturens År. I alt skal styrelsen udpege 25 industriminder, der tilsammen skal danne brikker til en mosaik over den danske industrihistorie.
 
Danfoss er udpeget, fordi virksomheden repræsenterer udviklingen i jern- og metalindustrien efter 1945 med nye produktionsformer, herunder samlebåndsarbejde. I 1950´erne gjaldt det om at koncentrere sig om få produkter, der kunne masseproduceres. Standardiseret masseproduktion i store anlæg ansås for rationelt og gavnligt for landets bruttonationalprodukt
 
Samtidig er Danfoss et symbol på væksten uden for de store byer efter 2. verdenskrig og på flytningen af Danmarks industrielle tyngdepunkt fra København til Jylland. Virksomheden blev grundlagt af Mads Clausen i 1933, og i løbet af få årtier blev det en af Danmarks største. Den voldsomme udvikling kan ses af publikum, idet man i Danfoss Universe ikke bare kan opleve Mads Clausens fødegård, men nu også den første fabrik. Få hundrede meter fra fødegården ligger det moderne produktionsanlæg, hvor Danfoss anvendte de store fladebygninger, så samlebåndsproduktionen kunne foregå i store etplansfabrikker. Forbilledet var de amerikanske bilfabrikker.

Kulturarvsstyrelsen har ingen planer om at frede bygningerne på Danfoss. Den ny status skal derimod vise både virksomhed og omverden, at dette sted fortæller en væsentlig del af industrisamfundets historie. Med den ny status følger en opfordring til, at der i den fremtidige udvikling af området i videst muligt omfang tages hensyn til, at der er tale om et nationalt industriminde.
 
Tidligere er følgende udpeget som nationale industriminder: 1. Carlsberg i Valby, 2. Hjedding Andelsmejeri og 3. Cathrinesminde Teglværk i Sønderjylland.
 
Yderligere oplysninger:
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 3374 5110
Specialkonsulent Caspar Jørgensen, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 3374 5188