Danmark har fået nyt frivillighedscharter

Det nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige er offentliggjort. Det bygger på tillid, gensidighed og et stærkt ønske om at samarbejde.

Danmarks nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige indeholder visioner og principper for samspillet anno 2013 og i de kommende år. Det nye frivillighedscharter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret skal danne grobund for nye og blomstrende samspil mellem den frivillige verden og det offentlige lokalt rundt om i Danmark. 

Det har været vigtigt at sikre, at chartret afspejler den brede og mangfoldige frivillige verden, som vi kender den i Danmark. Det er en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner, der står bag chartret. 

Kulturminister Marianne Jelved siger: 

”Det nye frivillighedscharter afspejler den mangfoldighed af frivillighed, det danske samfund indeholder – også inden for kulturen, idrætten og folkeoplysningen. Med det nye charter får frivillige, der har fælles interesser og fælles værdier, mulighed for at tage ansvar og deltage aktivt i udviklingen af vores samfund. De frivilliges indsats drives af lyst og engagement og sker bedst på egne præmisser. Også når indsatsen sker i samspil med det offentlige. Netop det skal det fornyede frivillighedscharter understøtte.”

Frivilligcharteret skal nu forankres lokalt rundt om i landet på en række regionale møde.

Hent det nye charter [LINK TIL DOKUMENT]

Læs mere om Frivillighedscharteret og se videointerview med kulturminister Marianne Jelved [LINK TIL TEMASIDE PÅ KUM.DK]

Danmarks nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige indeholder visioner og principper for samspillet anno 2013 og i de kommende år. Det nye frivillighedscharter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret skal danne grobund for nye og blomstrende samspil mellem den frivillige verden og det offentlige lokalt rundt om i Danmark. 
Det har været vigtigt at sikre, at chartret afspejler den brede og mangfoldige frivillige verden, som vi kender den i Danmark. Det er en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner, der står bag chartret. 

Kulturminister Marianne Jelved siger: 

”Det nye frivillighedscharter afspejler den mangfoldighed af frivillighed, det danske samfund indeholder – også inden for kulturen, idrætten og folkeoplysningen. Med det nye charter får frivillige, der har fælles interesser og fælles værdier, mulighed for at tage ansvar og deltage aktivt i udviklingen af vores samfund. De frivilliges indsats drives af lyst og engagement og sker bedst på egne præmisser. Også når indsatsen sker i samspil med det offentlige. Netop det skal det fornyede frivillighedscharter understøtte.”


Frivillighedscharteret skal nu forankres lokalt rundt om i landet på en række regionale møde.


Hent det nye charter

Læs mere om Frivillighedscharteret og se videointerview med kulturminister Marianne Jelved