Danmark klar til at ratificere kulturkonvention

Danmark er nu klar til at ratificere UNESCO’s konvention om kulturel mangfoldighed. Konventionen fremhæver kulturens og kulturpolitikkens særlige værdi, store betydning og mange muligheder.

Som medunderskriver af konventionen er Danmark med til at:

     

  •  sikre staters ret til at føre kulturpolitik på egen jord
  • fremme kulturelt samarbejde på tværs af landene
  • anerkende kulturelle aktiviteters, goders og tjenesters dobbelte rolle som ”kultur” og ”varer”
  • fremme solidaritet med udviklingslande

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi forpligter os til aktivt at arbejde for at beskytte og fremme den kulturelle mangfoldighed nationalt og på verdensplan. Konventionen bekræfter vores ret til at værne om og støtte vores mangfoldige kultur og kulturarv. Samtidig understreger konventionen det vigtige i, at vi samarbejder kulturelt med resten af verdens lande - ikke mindst med udviklingslandene. Konventionen er en landvinding, fordi den giver kulturen og kulturpolitikken sin selvstændige plads på den internationale scene. Med dette dokument i hånden kan vi endnu bedre kræve, at der skal tages hensyn til kulturen, når der skal indgås nye internationale aftaler på andre områder, f.eks. på det handelspolitiske område.”
 
Konventionen blev vedtaget af et stort flertal, herunder af alle EU-lande, på UNESCO’s generalkonference sidste år og er indtil nu ratificeret af 18 lande. Konventionen omhandler bl.a. emner med fællesskabskompetence, og Danmark forventes sammen med andre EU-lande at deponere sit ratifikationsdokument i december måned.
 
Konventionen kan træde i kraft, når 30 lande har ratificeret den.
Læs konventionens tekst på dansk (pdf)

Kulturministeriet afholder et høringsmøde om konventionen i ministeriet den 10. januar 2007 kl. 15-17. Tilmelding kan ske hos Türkán Metinoglu, tlf. 33 92 98 31 eller tmt@kum.dk

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98