24/05/2017

Danmark og Letland underskriver aftale om kultursamarbejde

Danmark og Letland har i dag underskrevet en aftale om kultursamarbejde. Aftalen gælder frem til 2020 og dækker blandt andet fejringen af Letlands 100 års jubilæum i 2018.

Kultursamarbejdsaftalen lægger vægt på de principper, der generelt gælder for arbejdet i Det Internationale Kulturpanel herunder høj kvalitet, lokal og gensidig interesse og vægt på et langsigtet perspektiv. Slots- og Kulturstyrelsen og Dansk Kulturinstitut arbejder i forvejen sammen med aktører i Letland om at gøre en tidligere tobaksfabrik i Riga til centrum for udvikling af kreative erhverv.

Letland er sammen med de øvrige lande i Østersøområdet et prioriteret område for Det Internationale Kulturpanels strategi for 2017-2020. 

Læs mere om Det Internationale Kulturpanel