Danmark ratificerer UNESCOs konvention mod doping i idræt

Som det tredje land i verden har Danmark i går ratificeret UNESCOs konvention mod doping i idræt.

Konvention imødekommer et enormt behov for at fremme og koordinere det internationale samarbejde mellem regeringer over hele verden i kampen mod doping. Man kan sige, at konventionen er regeringernes svar på den internationale idrætsverdens implementering af WADAs Kodeks, som har været på plads i et stykke tid.

Vicepræsident i WADA og kulturminister Brian Mikkelsen udtaler: 

”Jeg er stolt og glad for denne konvention, der først er blevet en realitet efter en intensiv og vedholdende indsats fra alle sider. En konvention af denne art er et stort og særdeles vigtigt projekt. En af de væsentligste drivkræfter i arbejdet er verdensantidopingagenturet WADA, der blev oprettet i 1999 som et ligeværdigt samarbejde mellem den olympiske bevægelse og verdens regeringer, der deler udgifterne til at drive organisationen mellem sig.”
 
Konventionen forpligter regeringer over hele verden til at tage passende forholdsregler for at forebygge og bekæmpe doping, og den pålægger dem yderligere, inden for deres økonomiske formåen, at fremme anti-doping forskning i samarbejde med idrætten og eventuelt andre relevante organisationer.
 
Med UNESCO-konventionen eksisterer der et sæt globale spilleregler, der kun kan hilses velkomne da doping kun kan bekæmpes gennem internationalt samarbejde. Og implementeringen af Unesco-konventionen er med til at gøre år 2005 til et historisk år for den internationale dopingbekæmpelse. Det var på WADA's konference i 2003 i København, at regeringerne i verden pålagde sig selv at gennemføre en antidopingkonvention; det skete i den såkaldte Copenhagen Declaration.
 
Konventionen træder i kraft, når den er ratificeret af 30 lande. Hidtil har kun Sverige og Canada ratificeret.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598