Danmark skal fortsat være vært for store og spektakulære idrætsbegivenheder

Fremover skal der også satses på internationale breddeidrætsbegivenheder og på lokal forankring af de store arrangementer.

For at sikre en stærk og målrettet indsats for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark justeres arbejdet i Sport Event Denmark. Elitefacilitetsudvalgets opgaver overføres til Lokale- og Anlægsfonden, og samtidig udpeges nye bestyrelser for Sport Event Denmark og Lokale- og Anlægsfonden.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Vi har i Danmark haft stor succes med at tiltrække og afvikle internationale idrætsbe-givenheder. Jeg lægger stor vægt på, at vi også i fremtiden kan tiltrække de største og mest spændende idrætsbegivenheder. Sport Event Denmark er med sin støtte til de na-tionale idrætsforbund og kommunerne en central brik i det spil, og derfor glæder det mig, at vi nu sikrer, at Sport Event Denmark kan fortsætte sit arbejde de næste to år. Samtidig foretager vi en justering af organisationens arbejde, så vi sikrer, at hele Dan-mark i endnu højere grad end i dag vil få glæde af Sport Event Denmarks arbejde.”

Fakta om indsatsen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark

• Sport Event Denmark yder rådgivning og støtte til nationale idrætsforbund og kommuner i arbejdet med at tiltrække og afvikle store idrætsbegivenheder. I 2012-13 vil organisationen modtage 25 mio. kr. årligt fra en finanslovsbevilling, Kultur-ministeriet og Danmarks Idræts-Forbund. Fremover skal Sport Event Denmark og-så arbejde for at tiltrække internationale breddeidrætsbegivenheder og sikre lokal forankring af arrangementerne.

• Elitefacilitetsudvalget har siden 2008 arbejdet for etablering og opgradering af idrætsanlæg, som kan bruges til internationale mesterskaber. Denne indsats læg-ges nu over i Lokale- og Anlægsfonden.

 

Ny bestyrelse i Sport Event Denmark per 1. januar 2012

• Lars Krarup (formand) (udpeget af Kulturministeren)

• Lars Sandahl Sørensen (udpeget af Kulturministeren)

• Jacob Schouenborg (udpeget af Kulturministeren)

• Dorthe Kiilerich (udpeget af Kulturministeren)

 

Herudover udpeger Danmarks Idræts-Forbund to bestyrelsesmedlemmer, hvilket vil ske i januar 2012.

 

Ny bestyrelse i Lokale- og Anlægsfonden per 1. januar 2012

• Mette Touborg (formand) (udpeget af Kulturministeren)

• Mikkel Gjelstrup (udpeget af Kulturministeren)

• Berit Puggaard (udpeget af Kulturministeren)

• Stig L. Andersson (udpeget af Kulturministeren)

• Peder Bisgaard (udpeget af Dansk Firmaidrætsforbund)

• Birgitte Nielsen (udpeget af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger)

• Kirsten Nielsen (udpeget Friluftsrådet)

• Preben Staun (udpeget af Danmarks Idræts-Forbund)

• Mads Kolte-Olsen (udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd)

 

Yderligere oplysninger

Pressechef, Astrid Haug, Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07

Kontorchef, Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69