Danmark skal have flere ungdomsråd

Kulturministeriet har afsat 300.000 kr. til udbredelsen af ungdomsråd, der skal gøre det bedre at være ung i alle landets kommuner. Netværk af Ungdomsråd (NAU) leder initiativet og har bred opbakning fra ungdomsorganisationerne.

I øjeblikket har 46 kommuner et ungdomsråd, hvor engagerede unge er med fra alt fra at arrangere kulturelle events til at beslutte, hvor den nye skaterrampe skal være.

Men antallet af ungdomsråd skulle gerne blive endnu større. Derfor har Kulturministeriet i forbindelse med sine strategier for unges møde med kunst og kultur afsat 300.000 kr. til udbredelsen af ungdomsråd.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Alle unge i Danmark skal have mulighed for at deltage i lokale kulturprojekter og demokratiske processer. Derfor er jeg glad for den store opbakning fra ungdomsorganisationerne til projektet. Det viser, at mange unge gerne vil kæmpe for flere og bedre muligheder for unge til at tage ansvar og få indflydelse på deres liv og fremtid.”

Formand for Netværket af Ungdomsråd Rasmus Pilegaard Petersen siger:

”Med Kulturministeriets initiativ kommer vi endnu tættere på vores mål om, at der skal være ungdomsråd i alle kommuner. At vi har så mange organisationer med om bord, giver projektet stor legitimitet, når vi skal præsentere kommuner uden ungdomsråd for de muligheder, der ligger her.”

Formand for Ungdomsringen Simon Kollerup siger:

”I Ungdomsringen er ungeindflydelse helt centralt. Vi er derfor glade for at være inviteret med i projektet, så vi sammen med de øvrige organisationer både kan styrke de nuværende ungdomsråd og få oprettet endnu flere.”

Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Signe Bo siger:

”DUF hilser kulturministerens initiativ varmt velkomment. Unge skal have mulighed for at påvirke deres hverdag og lokalmiljø. Ungdomsrådene skal tages seriøst af politikerne og må aldrig blive reduceret til indholdsløse aktivitetsudvalg eller syltekrukker.”

Formand for Red Barnet Ungdom Cecilie Hansen siger:

”Vi er især optaget af at give de børn og unge, som vi møder under vores aktiviteter i f.eks. udsatte boligområder, erfaringer med, at det nytter noget at engagere sig og deltage. Vi vil gerne støtte, at udbredelsen af ungdomsråd sker, så det ikke kun er elevrådsformænd og politiske aktive unge, der kommer med.”

Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Mathilde Vinther siger:

”Et ungdomsråd er en fremragende mulighed for, at unge lokalt kan få indflydelse på deres hverdag. Derfor er det godt, at Kulturministeriet støtter det gode arbejde, NAU gør, når de aktivt arbejder på at opstarte nye råd i hele landet.”

Formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Trine Simmel siger:

”Rigtig mange af de ting, der betyder noget for vores hverdag, foregår lokalt. Derfor er det vigtigt, at vi også kræver indflydelse, når det gælder bustider, ungdomsboliger og kulturtilbud. Det hjælper ungdomsrådene med til.”

Formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation Mie Hovmand siger:

”Nogle siger, at ungdommen er doven, men vi har den mest engagerede ungdom nogensinde. Vi mangler bare steder, hvor vi kan mødes om vores engagement. Med udbredelsen af ungdomsråd kan vi give de unge et fællesskab, som skabes på tværs af interesser og kulturer.”

Formand for Danske Skoleelever Miranda Dagsson siger:

”I skolen lærer vi i en tidlig alder om medbestemmelse og demokrati gennem elev- og fællesråd. Det engagement skulle gerne fortsætte, når vi bliver ældre. Derfor er det rigtig godt, at kulturministeren prioriterer at oprette flere ungdomsråd, der giver yderligere muligheder for at engagere sig i samfundet.”

Fakta

Under initiativet bliver der blandt andet lavet et værktøj, som kommunerne kan benytte sig af i processen med at oprette et ungdomsråd. Der bliver også afholdt en række seminarer, der skal skabe et stærkere netværk mellem erfarne og novicer inden for kunsten at skabe et levedygtigt ungdomsråd i en kommune med reel indflydelse, mandat og løbende aktiviteter. Derudover bliver der aktiviteter i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.

Yderligere oplysninger

Konsulent, Tenna Weng Pedersen, Kulturstyrelsen, tlf. 33 74 52 15

Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16