Danmark som førende designsamfund

Danmark har brug for en ny designstrategi, og nu er det første spadestik taget med anbefalingerne fra Visionsudvalget Design2020. Udvalgets vision er, at Danmark i 2020 skal være et førende designsamfund.

Visionsudvalget Design2020 har overleveret sin vision for dansk design til økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen og kulturminister Per Stig Møller. Der er tale om en ambitiøs vision, som en kommende designstrategi kan tage sit udspring i. Realiseringen af visionen kræver, at alle parter – virksomheder, designere, offentlige myndigheder m.fl. – er parate til at løfte i flok.

Visionsudvalget har peget på fire områder, hvor der bør handles, hvis visionen skal realiseres:Design som innovationsdriver, designkompetencer, designforskning og videnspredning samt branding af dansk design.

Læs hele Økonomi- og Erhvervsministeriets pressemeddelelse på oem.dk

Hent "The Vision of the Design2020 Committee"

Hent materiale om udvalgets arbejde på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside ebst.dk