DANMARK TILBAGEFØRER ARKIVALIER TIL FÆRØERNE

Kulturministeriet og Færøernes Landstyre har godkendt en aftale om tilbageførsel og udlån af arkivalier fra Danmark til Færøerne.

 

Aftalen, der er baseret på undersøgelser foretaget af det danske og færøske arkivvæsen betyder, at arkivalier, som er skabt i Færøerne, føres tilbage til Færøerne. Derudover er der tale om, at en række arkivalier fra den danske centraladministrations forvaltning af færøske anliggender, som for nuværende befinder sig i Rigsarkivet, lånes ud til det færøske nationalarkiv. Ligeledes udlånes enkeltstående dokumenter fra middelalderen af færøsk interesse. Endelig overføres der, som resultat af aftalen, kopier af materiale, der er af færøsk almenkulturel eller forskningsmæssig interesse.
 
Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg glæder mig over, at Danmark og Færøerne nu har indgået aftale om at tilbageføre arkivalier af særlig færøsk interesse, sådan som vi tidligere også har gjort for så vidt angår Island og Grønland. Jeg finder det samtidig glædeligt, at det kan være med til at markere det færøske nationalarkivs 75 års jubilæum, som fejres den 31. august 2007”.
 
Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Poul Erik Olsen, Statens Arkiver , tlf.: 33 92 23 03
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98