DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE HAR VUNDET VÆRTSKABET FOR INTERNATIONAL KONFERENCE OM "PERSUASIVE TECHNOLOGY"

”Persuasive Technology” kan oversættes til påvirkningsteknologi og er et nyt og fremstormende felt, som drejer sig om benyttelsen af websites og mobilteknologi til at påvirke mennesker.

Siden 2006 har der været holdt en årlig international konference om feltet, og Danmarks Biblioteksskole vandt i konkurrence med et stærkt felt af en række europæiske universiteter værtskabet for næste års konference om Persuasive Technology.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg er virkelig stolt over, at Danmarks Biblioteksskole har vundet værtskabet til en så prestigefyldt international konference. Det er endnu et tydeligt bevis på, at Danmarks Biblioteksskole er anerkendt for sit høje internationale niveau. Persuasive technology er et af de områder, der virkelig rykker internationalt på informationsteknologiområdet, og jeg er spændt på at se, hvor Danmarks Biblioteksskole kan være med til at bringe os hen.”
 
Danmarks Biblioteksskole har en stærk tradition for at studere samspillet mellem mennesker, information og teknologi – altid inden for rammerne af en kulturel kontekst. Inden for dette felt er Danmarks Biblioteksskole højt anerkendt internationalt, og er sammen med Berlins Humboldt Universitet de eneste europæiske medlemmer af de såkaldte iSchools, en sammenslutning af de 22 ledende institutioner inden for biblioteks- og informationsvidenskab på verdensplan. Persuasive Technology er en oplagt videreudvikling af hele feltet, som kan forbedre de generelle principper for brugerinvolvering og bidrage til bibliotekernes rolle i at højne den generelle informationskompetence blandt borgerne.
 
Danmarks Biblioteksskoles rektor, professor Per Hasle, bliver øverste ansvarlige (General Chair) for næste års konference, og Aalborg og Oulu (Finland) universiteter står som medansvarlige for det fulde program.
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Frank Rechendorff Møller, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 25
Rektor Per Hasle, Danmarks Biblioteksskole, tlf.: 32 58 60 66