Danmarks iværksætteruddannelser skal helt i front

I 2015 skal Danmark være blandt de lande i verden, der har flest vækstiværksættere.

For at nå målet vil regeringen udvikle en offensiv strategi, der kan bringe det danske uddannelsessystem i verdenseliten, når det gælder undervisning i entreprenørskab.
 
Uddannelse i iværksætteri og innovation - såkaldt entreprenørskab - er helt afgørende for, at studerende inspireres til at starte egen virksomhed, og at spirende iværksættere realiserer deres vækstpotentiale.
 
Entreprenante universiteter har spillet en central rolle for udviklingen i en række af verdens førende vækstregioner, som fx Silicon Valley i Californien. Der er således et kæmpe udviklingspotentiale, hvis Danmark - ved at bygge videre på den eksisterende indsats - bringes helt i front på området.
 
Derfor har regeringen nedsat en arbejdsgruppe, som skal give et offensivt bud på, hvordan man kan integrere entreprenørskab i hele uddannelsessystemet. 

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:

"I fremtiden skal vi i stigende grad leve af vores evne til at omsætte kreative og nyskabende ideer til nye vækstvirksomheder. Derfor er det vigtigt at få iværksætteri ind i undervisningslokalerne."

Videnskabsminister Helge Sander:

"Vi har de seneste år søsat en række initiativer, men må erkende, at Danmark fortsat har et uudnyttet potentiale med hensyn til vækst-iværksættere. Derfor må vi i de kommende måneder nøje analysere, hvordan vi styrker de danske universiteters rolle og de studerendes værktøjskasse med hensyn til iværksætteri." 

Undervisningsminister Bertel Haarder:

"Danske unge er kreative, gode til at få ideer og arbejde selvstændigt. Det er Danmark kendt for over hele verden. Det vil vi meget gerne videreudvikle. Nu vil vi give de unge redskaber til at omsætte det til konkrete planer og initiativer."

Kulturminister Brian Mikkelsen:

"De kreative uddannelser skaber indholdet og udgør dermed råstoffet for en lang række af vores innovations-tunge kulturerhverv. Derfor er det også helt afgørende, at entreprenørskab er tænkt ind her."
 
Den nye strategi for entreprenørskab i uddannelsessystemet skal udvikles i en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet.
 
Som optakt til udarbejdelsen af strategien er der gennemført en kortlægning af den eksisterende indsats inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab.

Hent kortlægningen på Forsknings- og innovationsstyrelsens hjemmeside

Strategien skal skabe en langsigtet indsats på området i et unikt fællesskab mellem ministerier, uddannelsesinstitutioner, regioner og erhvervsliv. Strategien skal være færdig i september 2008.

Kontaktpersoner:

Thomas Alslev Christensen, kontorchef, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, tlf.: 33 92 93 73

Anders Hoffmann, udviklingsdirektør, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf.: 35 46 63 86

Erik Nexelmann, kontorchef, Undervisningsministeriet, tlf.: 33 92 54 37

Martin Østergaard-Nielsen, pressechef, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98.

Fakta

   

 • Uddannelse i entreprenørskab fremmer kreativitet, idéudvikling og virkelyst. Analyser viser således, at uddannelse i entreprenørskab på de højere læreanstalter er en af de centrale drivere af innovation.
 • På engelsk bruges entrepreneurship education om uddannelse i iværksætteri og innovation. En række udenlandske universiteter har satset markant på entreprenørskab, hvilket har været afgørende for udviklingen i nogle af verdens førende vækstregioner fx Silicon Valley i Californien, Austin i Texas og Cambridge i England. Der ligger således et kæmpe potentiale ved at bringe Danmark helt i front på området ved at bygge videre på den eksisterende indsats fx IDEA, Øresund Entrepreneurship Academy og Selvstændighedsfonden.
 • Det er regeringens ambition, at alle unge fremover skal have mulighed for at tage fag i iværksætteri, og at uddannelse i iværksætteri skal være integreret i hele uddannelsessystemet. Det fremgår af regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund.
 • For at indfri regeringens ambitioner skal der udarbejdes en ny strategi og struktur for uddannelse i iværksætteri, entreprenørskab og innovation. I forbindelse med udarbejdelsen af strategien skal arbejdsgruppen bl.a.:  

   

 1. Evaluere den eksisterende indsats for uddannelse i entreprenørskab i Danmark og sammenligne niveauet i Danmark med førende lande.
 2. Styrke sammenhængen mellem forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 3. Skabe en langsigtet og sammentænkt organisering af indsatsen i sammenspil med erhvervslivet.
 4. Skabe en samlet tværministeriel indsats med tilstrækkelig kritisk masse til at sikre en høj kvalitet på området. 

   

 • For at indsamle relevante erfaringer afholder arbejdsgruppen i løbet af foråret 2008 en række workshops med eksterne interessenter fra undervisningsverdenen samt erhvervslivet.