Danmarks Radios spareplan

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler om Danmarks Radios spareplan:
 
”I forhold til den af DR’s bestyrelse udmeldte spareplan må jeg som sportens minister – og også personligt – være den første til at beklage, at DR har bragt sig i en situation, som får negative konsekvenser for sportsdækningen i DR. Men samtidig må jeg fastholde, at DR er en uafhængig institution, og at det er DR’s bestyrelse og direktion, der har det fulde ansvar for stationens drift, og at det er DR’s bestyrelse og direktion, som har foretaget de redaktionelle og organisatoriske prioriteringer, som spareplanen bygger på. I forlængelse heraf vil jeg gerne understrege, at jeg mener, at det er DR’s bestyrelse og direktion, der skal og bør have det redaktionelle ansvar i DR – og ikke politikere.
 
I forbindelse med DR’s spareplan har jeg lagt vægt på, at DR klart tilkendegiver, at de agter at overholde de public service-krav, som er indeholdt i public service-kontrakten - også på sportsområdet. Og jeg vil naturligvis følge tæt, at DR nu lever op til forpligtelserne i public service-kontrakten.
 
Vi har i medieordførerkredsen holdt en række møder om fordyrelsen af DR Byen, herunder så sent som i sidste uge, hvor vi i ordførerkredsen drøftede DR’s økonomiske situation på baggrund af de forskellige forslag til mulige forbedringer af DR’s økonomi, der var kommet frem i kredsen.
 
Vi nåede på dette møde frem til, at den eneste mulighed på nuværende tidspunkt for at bidrage positivt til DR’s økonomiske situation var, at yde DR et lån på gunstige rentevilkår, ligesom jeg tilkendegav, at regeringen var indstillet på at give DR de 50 mio. kr., der er kommet ekstra ind i licens i 2006 som en engangsbevilling.
 
Der var således bred enighed blandt ordførerne om, at hverken skatteborgerne eller licensbetalerne skulle betale for fordyrelsen af DR Byen. Derfor kommer det en smule bag på mig, at Socialdemokraterne nu mener, at der kan findes ekstra midler til DR.
 
Jeg har netop modtaget et brev fra medieordførerne fra S, R og SF, der ønsker at holde et nyt møde i forligskredsen om DR’s spareplan og forholdet til public service-kontrakten. En sådan drøftelse er jeg naturligvis altid indstillet på og har derfor fulgt op på anmodningen ved allerede nu at indkalde til et møde, nemlig på onsdag i næste uge.”
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 33 92 35 18
Pressemedarbejder Michael Jannerup Andersen, tlf: 33 92 29 96