DANSK FOLKEMINDESAMLING BLIVER EN DEL AF DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Kulturminister Brian Mikkelsen har netop tiltrådt, at Dansk Folkemindesamling fra 1. juni 2008 fusionerer med Det Kongelige Bibliotek.

 

Dansk Folkemindesamling har til opgave at udforske, dokumentere og formidle dagliglivets ikke-materielle kulturarv fra renæssancen til i dag. Folkemindesamlingen bevarer almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, sang, musik og dagligdags historier for eftertiden. Det er samlingens opgave at forske i alle befolkningsgruppers kultur, som den kommer til udtryk i bl.a. levevis, forestillingsverden, myter og fortællinger. Som et resultat heraf gemmer samlingen på flere hundrede års dokumentation af de mennesker og det samfund, der er baggrunden for Danmark i dag.
 
Fusionen har til formål at styrke Dansk Folkemindesamlings videnskabelige og formidlingsmæssige indsats ved at afløfte de uforholdsmæssigt store administrative opgaver, som i dag er forbundet med  opretholdelsen af en selvstændig status for en lille statsinstitution.
 
Samlingens faglige opgaver videreføres som en selvstændig afdeling under Det Kongelige Bibliotek, medens samlingens administrative opgaver overgår til bibliotekets centrale administration.
 
Læs mere om Dansk Folkemindesamling på www.dafos.dk
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Jane Johansen Pade tlf. 33 95 45 60
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen 33 92 35 98