Dansk opbakning bag strammere internationale antidoping-regler

Kulturministeren, Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark glæder sig over, at det internationale antidoping-agentur, WADA, nu strammer de internationale antidoping-regler. Der er fra dansk side længe blevet arbejdet på at udvide reglerne, så der sættes effektivt ind over for overtrædelser af de internationale antidoping-regler.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det nye regelsæt i WADA er en klar sejr – for idrætten og for kampen mod dopingsnydere. Hvis vi vil doping-snyd til livs, skal vi globalt gøre fælles front. Det kræver, at vi ensretter straffene og sikrer en central håndhævelse af idrætsorganisationers og landes brud på de internationale antidoping-regler. Det er noget, vi fra dansk side med vigtig støtte fra Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark har kæmpet for.

Med ensretningen af sanktioner for manglende håndhævelse af de internationale antidoping-regler får vi et mere fintmasket ”antidoping-net”. Jeg håber, at en stærkere håndhævelse af reglerne også vil have en præventiv effekt, så færre udøvere sætter deres helbred på spil i kampen for sejr. Samtidig viser det, at vi globalt gør fælles front mod doping.”

Formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard siger:

”Ruslands-sagen har vist, at der var behov for at stramme de internationale antidoping-regler. Med de nye regler bliver der reageret på, at internationale og nationale idrætsorganisationer og antidoping-organisationer har forbrudt sig imod reglerne. Nu får vi en klar hjemmel i antidoping-reglerne til at straffe både internationale og nationale organisationer.” 

Formand for Anti Doping Danmark Mette Hartlev siger:

”Verden har desværre set eksempler på, at doping ikke blot finder sted hos enkeltstående idrætsudøvere. Derfor ser Anti Doping Danmark positivt på, at udvidelsen af WADA-kodekset sikrer, at idrætsorganisationer og lande fremover kan stilles til ansvar, hvis de medvirker til dopingsnyd.” 

Baggrund

De nye regler omfatter alle, der har tilsluttet sig kodekset, herunder Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Den Internationale Paralympiske Komite (IPC), de internationale idrætsforbund, de nationale olympiske komitéer og de nationale antidoping-myndigheder. 

Med reglerne indføres en række sanktioner for idrætsorganisationer og landes manglende efterlevelse af de internationale antidoping-regler. Det betyder, at paletten af sanktioner udvides, således at sanktionerne i højere grad står mål med overtrædelsen.

Det vil det fremadrettet være WADA, der får kompetencen til at udstede sanktionerne frem for IOC og de internationale idrætsforbund. 

De nye regler træder i kraft den 1. april 2018.

Med reglerne får WADA bl.a. kompetencen til at:

  • Fratage organisationer deres adgang til økonomiske bidrag fra den olympiske bevægelse.
  • Udstede bøder.
  • Organisationers repræsentanter mister valgbarhed til poster i idrætten og WADA.
  • I helt grelle tilfælde beslutte, at lande ikke kan være værter for eller deltage i internationale idrætsbegivenheder som fx EM, VM og OL.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon: 22 76 51 16