Dansk-sydkoreansk kulturudveksling styrkes med nye samarbejdsaftaler

Danmark og Sydkorea indgår i denne uge tre samarbejdsaftaler, der baner vej for et tættere kultursamarbejde mellem de to lande. Kunstnere, kuratorer og professionelle aktører indenfor scenekunst, billedkunst og design får nu bedre muligheder for at samarbejde – trods en geografik afstand på 8000 kilometer.

Dansk kunst og kultur oplever i disse år en voksende interesse i Sydkorea, og danske kunstnere og kulturinstitutioner retter derfor i stigende grad blikket mod den sydlige del af den koreanske halvø. 

Designmuseum Danmark, HEART, Odense Bys Museer, Granhøj Dans, Dansk Danseteater, Teatercentrum og ASSITEJ er nogle af de danske kulturinstitutioner og -aktører, der lige nu arbejder tæt sammen med sydkoreanske partnere om konkrete arrangementer og projekter, som i 2014 og 2015 vil møde et sydkoreansk publikum. Ligeledes oplever dansk musik – særligt jazzscenen – en stigende efterspørgsel, hvorfor der allerede i 2014 forventes en markant tilstedeværelse af danske musikere på sydkoreanske festivaler som bl.a. DJ World Festival, Pentaport Rock Festival og Jarasum Jazz festival. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Sydkorea er et højt prioriteret vækstmarked, og med indgåelsen af de nye samarbejdsaftaler styrkes de kulturelle relationer mellem Danmark og Sydkorea betydeligt. Der bliver skabt en platform for udveksling og netværksdannelse indenfor flere kunstområder, hvilket vi forventer vil medføre et tættere samarbejde mellem danske og sydkoreanske kulturinstitutioner, og ikke mindst en stærkere kunstnerisk udvikling på tværs af landegrænser.” 

Fakta om de tre samarbejdsaftaler

1. Aftale mellem Arts Council Korea og Kulturstyrelsen (2014-2018). Med aftalen styrkes samarbejdet indenfor billedkunst, scenekunst, litteratur, musik, design, film m.m. Både i forhold til kultur- og kunstinstitutioner og i forhold til enkelte aktører og kunstnere lægger aftalen op til, at de bilaterale relationer skal udbygges og styrkes. 

2. 2-årig aftale mellem Korean Arts Management Service (KAMS) og Kulturstyrelsen. Aftale om udveksling af kunstnere og professionelle aktører indenfor scenekunst. Aktører udveksles indenfor et program tilrettelagt af KAMS og Kulturstyrelsen i fællesskab. Det første år vil der være fokus på teater for børn og unge, det andet vil der være fokus på moderne dans. 

3. Aftale mellem Korean Arts Management Service (KAMS) og Kulturstyrelsen. Aftale om udveksling af kuratorer, kunstnere, designere og professionelle aktører indenfor billedkunst og design. Med aftalen understøttes videndeling, netværksdannelse og relationsopbygning indenfor et program tilrettelagt af KAMS og Kulturstyrelsen i fællesskab. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

KOnsulent Sune Blicher,
Kulturstyrelsen, sub@kulturstyrelsen.dk, tlf.: +45 33 74 45 62

Konsulent Ulla Rønberg,
Kulturstyrelsen, uro@kulturstyrelsen.dk, tlf.: +45 33 74 51 95