Dansk teater styrkes

Kulturminister Brian Mikkelsen har d. 19. september præsenteret de politiske partier for et udspil, der skal styrke udviklingen af dansk teater.

Udspillet rummer flere initiativer, der vil gøre teatrene i stand til at udvikle sig på det kunstneriske område og styrke deres økonomiske position.

Et af de væsentligste forslag handler om en styrkelse af teatrenes professionelle ledelse. Brian Mikkelsen ønsker, at teatrene for fremtiden skal blive bedre til at udnytte deres kunstneriske og økonomiske potentiale. Derfor stiller han forslag om, at teatrenes bestyrelser for fremtiden kommer til at rumme flere mennesker med en særlig viden om økonomi, erhverv og teaterkunst.

Kulturministeren udtaler:

”Det er min hensigt at give de danske teatre de bedste muligheder for at udvikle deres kunst på et solidt økonomisk grundlag. Dette forslag sikrer, at teatrenes bestyrelser i fremtiden rummer alle de kvalifikationer, det kræves for at drive succesfuld teatervirksomhed i den moderne verden med dens mange kulturtilbud og evige kamp om befolkningens opmærksomhed.”

I tråd med denne styrkelse af bestyrelserne foretager ministeren også flere andre initiativer for at sikre, at teatrene har de bedst mulige forudsætninger for at forblive succesfulde kulturinstitutioner:

Ny struktur i DST

   

 • Der skal etableres en ny og bredere sammensat hovedbestyrelse for Det Stor-københavnske Teaterfællesskab (DST.)
 • Der skal indføres åbne scener i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

Nationalt børneteater

   

 • Ministeren vil etablere et nationalt børneteater. Det skal fungere som flagskib for dansk børneteater i både ind- og udland og have pligt til at turnere.

Generel styrkelse af børneteaterområdet

   

 • Ministeren vil styrke børneteatrets placering på de store teatre.
 • Teatercentrums opgaver skal integreres i Kunststyrelsen. Derved skabes der en enkel og kompetent struktur på børneteaterområdet, der samtidig sikrer, at det væsentlige arbejde med at skabe teater for børn bliver varetaget optimalt.

Bedre sammenhæng i det lokale teaterudbud

   

 • Ministeren vil sikre, at midlerne til egnsteatre og små storbyteatre anvendes bedst muligt. Derfor foreslår han, at visse amter på frivillig basis gennemfører forsøg, hvor de tager deres lokale teaterstruktur op til revision og undersøger, om den hænger sammen.

Udvidede regler for tilskud til børneteater

   

 • Ministeren vil ændre reglerne for støtte til børneteater for at sikre, at tilskuds-midlerne kommer det største mulige publikum til gode.

Hent teaterplanen
Hent spørgsmål og svar om regeringens teaterplan

Yderligere oplysninger:

Pressechef i Kulturministeriet Martin Østergaard-Nielsen, tlf.:  2469 6435
Kontorchef i Kulturministeriet Jane Pade, tlf.:  3392 3566