Danskerne skal ikke længere betale medielicens

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag indgået en politisk aftale om at afskaffe medielicensen. Det sker gradvist over 5 år. Fremover skal DR og TV 2-regionernes programvirksomhed mv. finansieres via finansloven. Midlerne til DR reduceres med 20 procent på baggrund af aftalen. Indfasningen af reduktionen sker gradvis over 5 år med start i 2019, hvor den nuværende medieaftale udløber.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Vi har i mange år haft en forældet og urimelig licensmodel i Danmark. Det er der efterhånden bred politisk enighed om på tværs af partierne. Jeg er glad for, at vi nu endelig får lagt modellen i graven, så danskerne i fremtiden slipper for at betale licens – det har jeg arbejdet for gennem mange år.

Med den nye aftale bliver midlerne til DR og TV 2-regionerne fremover fastlagt på finansloven. Omlægningen vil få en række positive konsekvenser, bl.a. vil enlige ikke længere skulle betale det samme som familier, og så fjerner vi sortseerproblemerne. Samtidig undgår DR fremover at bruge ressourcer på den besværlige licensopkrævning. 

I regeringen har vi en ambition om at skabe et mere fokuseret DR. DR skal gentænke sig selv som kulturinstitution. DR skal ikke længere være en bred mastodont, men et smalt fyrtårn. Det vil aftalen bidrage til. Jeg har en forventning om, at DR også i fremtiden vil kunne levere public service indhold af høj kvalitet – det er der brug for. Samtidig skaber vi bedre balance mellem de statsejede medier og det private danske mediemarked.” 

Regeringen vil inden for en nær fremtid fremlægge sit samlede medieudspil.

Fakta om licensafskaffelsen

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti medfører, at de danske public service-medier fremover vil blive finansieret over skatten. Aftalen indebærer, at den statslige finansiering af DR i fremtiden reduceres med 20 procent. Indfasningen sker gradvis over 5 år med start i 2019, hvor den nuværende medieaftale udløber. 

Aftaleparterne er enige om, at omlægningen fra licensfinansiering til finanslovfinansiering ikke rokker ved DR’s grundlæggende uafhængighed. De politiske rammer for DR’s virksomhed fastlægges som hidtil via medieaftaler og via en public service-kontrakt. Der ændres heller ikke ved DR’s og TV 2-regionernes nuværende status som selvstændige institutioner i medfør af radio- og fjernsynsloven.

Læs mere om licensafskaffelsen på finansministeriets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, 22 76 51 61