De kunstneriske uddannelser vil styrke samarbejdet på tværs

Rektorerne for Kulturministeriets kunstneriske uddannelser har udarbejdet en række fælles målsætninger for fremtiden, der bl.a. skal styrke samarbejdet på tværs af institutioner og kunstarter.

Kulturminister Mette Bock bad i november 2017 rektorerne fra de syv statslige kunstneriske uddannelser om – i samarbejde med Kulturministeriet – at komme med bud på løsninger på de udfordringer, der blev skitseret i rapporten ”Kunstneriske uddannelser – et forslag til organisering” fra oktober 2017.

Rektorerne har i de seneste måneder drøftet udfordringerne, herunder behovet for vidensopbygning, styrkelse af beskæftigelsesindsats, forbedring af de tekniske og administrative forhold mv. Der har undervejs i forløbet også været dialog med de selvejende uddannelsesinstitutioner Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi og Forfatterskolen. På baggrund af drøftelserne har rektorerne opstillet fem fælles målsætninger for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner og identificeret en række områder, hvor samarbejdet bør styrkes. Det gælder bl.a. inden for vidensopbygning, entreprenørskab, tværkunstneriske uddannelses-moduler og internationalisering. 

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg er oprigtig glad for de konstruktive møder, der har været blandt rektorerne. Der ser ud til at være bred enighed om de udfordringer, som blev skitseret i Henrik Sveidahls rapport ”Kunstneriske uddannelser – et forslag til organisering”. Det glæder mig desuden, at alle rektorerne har vist vilje til at styrke samarbejdet og videndelingen mellem institutionerne, så vi sikrer os, at de kunstneriske uddannelser holder niveau og relevans i fremtiden.

Nu begynder det rigtige arbejde, hvor målene skal omsættes til virkelighed – og jeg ser frem til at høre institutionernes bud på organiseringen af konkrete samarbejdsinitiativer, som vil indgå i Kulturministeriets kommende rammeaftaler påområdet.”

Fakta om de kunstneriske uddannelser:

De syv kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet er: 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16